Forbrukertilliten faller igjen

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på minus 9,6 poeng i mars. Det er en nedgang på 1,6 poeng fra februar.

 

– Størst nedgang ser vi for forventningene til landets økonomi og for spareindeksen, som begge går markant ned fra februar, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

 

Tendensen med økning i forbrukertilliten som vi så i årets to første måneder er dermed brutt.

 

– Alle delindeksene som utgjør den samlede tillitsindeksen faller fra februar til mars, sier Høidahl.

 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

 

Tillitsindeksen har nå vært negativ i 18 måneder på rad.

 

Se også

Forbrukertillitsindeksen mars 2016
Forbrukertillitsindeksen februar 2016
Forbrukertillitsindeksen januar 2016