Vulkan 16, 0178 Oslo, Norway
+47 21 300 400

Aftenposten og Opinion kartlegger teknologisk utvikling

Aftenposten og Opinion samarbeider om gjennomføringen av et barometer som tar pulsen på norske lederes syn på teknologi; utfordringer, muligheter og risiko. Vi gjennomfører hvert halvår en stor kartlegging av hva norske ledere tenker om sin egen, bedriftens og samfunnets teknologiske utvikling, og spør hvordan de prioriterer på kort, mellomlang og lang sikt for å sikre konkurransefordel og overlevelse i den nye økonomien.

 

Undersøkelsen baserer seg på 500 besvarelser, trukket tilfeldig fra Bisnodes database over norske virksomheter. I denne runden er det kun private virksomheter som har blitt spurt. Datainnsamlingen foretas i uke 36/2016.

 

Undersøkelsen finner du her: Teknologi og fremtidens arbeidsmarked

Leave a comment