Vulkan 16, 0178 Oslo, Norway
+47 21 300 400

Løsninger

LØSNINGER

OPINION LEVERER UNDERSØKELSER, ANALYSER, BESLUTNINGSSTØTTE OG RÅDGIVNING GJENNOM HELE PROSESSEN.

INNOVASJON

I begynnelsen var idèen… Alle suksessrike lanseringer av produkter og tjenester begynner med en god idè, og i vår tid er det viktigere enn noensinne å fange opp idèer og forbrukertrender tidsnok. Vi hjelper deg med hvordan du kan benytte forbrukere (egne og andres kunder) til å jobbe for deg, i form av prosesser knyttet til forbrukerstyrt innovasjon, hvordan du bestøver din egen organisasjon med idèene, og hvordan du kan skille gode idèer fra mindre gode idèer. Vi jobber her med både etablerte og veldokumenterte prosessverktøy, så vel som våre kreative og flinke panledeltakere. Opinion har en lang rekke innovasjonsprosjekter på skrytelisten, og mange av dem blir muliggjort ved at vi bruker vår egen OnLive-plattform for å fasilitere vellykket forbrukerstyrt innovasjon.

UTVIKLING

En god idè forblir en god idè om man ikke får den foredlet og testet. Vi tror på iterativ utvikling, hvor et produkt eller et konsept blir gradvis bedre og bedre gjennom løpende interaksjon med eksisterende og potensielle kunder. Smakstester, usability-tester og konsepttester er eksempler på tjenester vi tilbyr kundene innenfor dette området.

MARKETING

Marketing handler om å kommunisere det du ønsker til målgruppen. I dag er markedsførerens jobb vanskeligere enn noen gang tidligere – det er et utall av kanaler med et enda større antall målgrupper – og alle forlanger relevant informasjon på sine egne premisser. Vi hjelper deg med å forstå hvordan merkevarer og budskap oppfattes, hvordan velge riktig kanal for å optimalisere effekten av markedsføringen, som i sin aller beste form bidrar til å øke salget og oppmerksomheten på det du vil si. Eksempler på tjenester innenfor marketing er alle former for reklamundersøkelser, design og emballasjetester, og posisjoneringsundersøkelser.

RELASJON

Alt vi gjør, handler om relasjoner – relasjoner skapes, utvikles, forsterkes eller ødelegges. Vi hjelper deg i å forstå dine relasjoner til omgivelsene – hvem kjenner deg og dine tilbud, hvordan vurderes du opp mot konkurrentene dine og hvor tilfreds eller misfornøyde er kundene/brukerne dine med det du leverer. Eksempler på tjenester vi leverer innenfor relasjon er kundetilfredshetsmålinger, brukerundersøkelser, kjennskapsmålinger og konkurrentanalyser.

ENGASJEMENT

Alle ønsker seg engasjement! Engasjerte kunder, brukere, samfunnsborgere, ansatte – engasjement skaper bevegelse og utvikling. Vi hjelper deg til å finne engasjementet i dine målgrupper – hvor er det, hvor dypt stikker det og hvor er det på vei? Vi hjelper deg også til å forstå hvordan du kan stimulere nytt eller sterkere engasjement i målgruppen din, og bruke det i din egen forretningsutvikling. Eksempler på tjenester vi leverer innenfor dette området kan være holdningsundersøkelser, meningsmålinger og brukertester.

Leave a comment