Vulkan 16, 0178 Oslo, Norway
+47 21 300 400

Metoder

reidar

Reidar Dischler

Kvantitativ fagsjef

[no_elements_holder][no_elements_holder_item item_padding=»8% 0 8% 8%» vertical_alignment=»middle» item_padding_1000_1300=»5% 2% 5% 2%» item_padding_768_1000=»40px 0 40px 0″ item_padding_600_768=»40px 0 40px 0″ item_padding_480_600=»40px 0 40px 0″ item_padding_480=»40px 0 40px 0″]

Kvantitative metoder

Kvantitative metoder er forskningsmetoder som befatter seg med tall og det som er målbart (kvantifiserbart). Opinion ekspertise ligger i problemdefinering, utarbeidelse av løsningsforslag (inkludert utvalgsstørrelser og design av spørreskjema), og analyse og rapportering av resultatene. Opinion benytter kun de beste underleverandører for den kvantitative datainnsamlingen, i hovedsak Norstat. Vi tilbyr undersøkelser via telefon, web og face-to-face. Valg av metode avhenger av problemstilling, hvilke muligheter vi har for å trekke utvalg og om det er behov for å vise frem bilder, produkter eller lignende. Enten du skal gjennomføre en segmenteringsstudie, posisjoneringsstudie, prisstudie, driveranalyse eller annet: Vi har kompetanse på avanserte kvantitative analyser og modelleringer som for eksempel korrespondanseanalyser, driveranalyser, CHAID-analyser, conjoint med mer. Vi vil alltid gi råd om hvilke analyseteknikker vi anbefaler ut fra din hensikt og målsetning.

[/no_elements_holder_item][/no_elements_holder]
[no_elements_holder][no_elements_holder_item item_padding=»8% 8% 8% 0″ vertical_alignment=»middle» item_padding_1000_1300=»5% 2% 5% 2%» item_padding_768_1000=»40px 0 40px 0″ item_padding_600_768=»40px 0 40px 0″ item_padding_480_600=»40px 0 40px 0″ item_padding_480=»40px 0 40px 0″]

Kvalitative metoder

Opinion representerer landets fremste miljø innen kvalitative undersøkelser, med våre seks erfarne kvalitative spesialister, inkludert en lærebokforfatter om temaet. Vi er også ledende på online kvalitative undersøkelser.

Kvalitaitive metoder bringer deg tettere på problemstillingen og dypere i folks motivasjoner: Hva stimulerer, motiverer, hjelper og gleder dagens forbrukere? Hvorfor liker og misliker de bestemte merker, produkter og tjenester? Hvor i dagens overflodssamfunn finnes fortsatt udekkede ønsker og behov? Hvordan posisjonere seg mest mulig relevant i forhold til konkurrentene? Disse og mange andre spørsmål kan utforskes gjennom kvalitative metoder. Der statistiske undersøkelser gir svar på hvor mange som liker eller misliker et produkt, merke eller fenomen, kartlegger kvalitative undersøkelser hva det faktisk betyr for forbrukerne, hvilken rolle det spiller i livet deres og hvorfor. Gjennom en åpen tilnærming legger metoden også til rette for uventet kunnskap, og mang en oppdragsgiver har fått a-ha opplevelser gjennom å lytte til forbrukeres erfaringer og synspunkter på egne produkter eller tjenester.

Gjennom våre erfarne moderatorer tilbyr vi alle typer kvalitative undersøkelser og metoder, inkludert fokusgrupper, dybdeintervjuer, etnografiske studier, online chats og diskusjonsforum, digital etnografi og workshops. Vi vil alltid gi råd om hvilke metoder som er best egnet.

[/no_elements_holder_item][/no_elements_holder]
kristine

Kristine Kjeldsen

Kvalitativ fagsjef

op

Ole Petter Nyhaug

fagsjef trendanalyse

[no_elements_holder][no_elements_holder_item item_padding=»8% 0 8% 8%» vertical_alignment=»middle» item_padding_1000_1300=»5% 2% 5% 2%» item_padding_768_1000=»40px 0 40px 0″ item_padding_600_768=»40px 0 40px 0″ item_padding_480_600=»40px 0 40px 0″ item_padding_480=»40px 0 40px 0″]

Trendanalyse

Trendanalyse er ikke én metode, men derimot en integrasjon av alle metoder med det formål å forstå og forutse forandring og identifisere muligheter for vekst. Det handler altså om å se sammenhenger på tvers av kilder og metoder. Våre kunder bruker trendanalyse i strategi-, innovasjons- og marketingarbeidet. Opinion har fire trendanalytikere og er det fremste trendanalysemiljøet i Norge. Dette er blant annet resultat av sammenslåing og videreføring av de eneste spesialiserte norske trendanalysebyråene, nemlig Bengal Consulting og OnLive Research (som igjen bl.a. var videreføring av tidligere Fishnet). Vi hjelper deg gjerne med å se fremtiden først og tilbyr skreddersydde trendrapporter, innovasjonsveikart, rådgivning, workshops og foredrag.
[/no_elements_holder_item][/no_elements_holder]
[no_elements_holder][no_elements_holder_item item_padding=»8% 8% 8% 0″ vertical_alignment=»middle» item_padding_1000_1300=»5% 2% 5% 2%» item_padding_768_1000=»40px 0 40px 0″ item_padding_600_768=»40px 0 40px 0″ item_padding_480_600=»40px 0 40px 0″ item_padding_480=»40px 0 40px 0″]

Market research online communities («MROC»)

Insight communities (også kjent som «MROC´s» internasjonalt) har vært den raskest voksende metode innen internasjonal markedsanalyse de siste fem årene. I Norden er Opinion markedsleder og det mest erfarne byrå innenfor denne metoden. Ved å etablere løpende paneler, eller communities, av noen titalls opp til flere hundretalls utvalgte deltagere på en dedikert digital og mobil plattform, kan vi tilby løpende sparring med målgruppen over tid. Man kommer tett på målgruppen ved å være tilstede og tilgjengelig hele tiden og dermed gi mulighey til toveis dialog i øyeblikket og i kontekst. Samtidig kan deltagerne selv velge grad av involvering. Ulike teknikker kan brukes, både kvalitative som online fokusgrupper, diskusjonsforum, video- og bilderapporter og webcam intervjuer til spørreundersøkelser, dagbøker og kundereise-mapping. MROC´s er en svært tids- og kostnadseffektiv måte å drive innsikt, og er også godt egnet til co-creation («samskaping») sammen med målgruppen.
Opinion er den største og mest erfarne tilbyder av slike løsninger i Norden med 15 års erfaring og et eget dedikert ekspert-team av community managers, digitale moderatorer og analytikere.  Vi har en egenutviklet community-plattform for interaksjon og datainnsamling i verdensklasse, utviklet med mobilen i sentrum. Vi hjelper deg gjerne med å avdekke om dette er en løsning som passer for deg og dine problemstillinger.
[/no_elements_holder_item][/no_elements_holder]
op

Ole Petter Nyhaug

fagsjef MROC