KOMMUNEREFORMEN

Opinion inngikk i juni 2015 en rammeavtale med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om gjennomføring av innbyggerhøringer i kommunereformen. Med denne rammeavtalen i bunn kan norske kommuner enkelt og trygt bestille innbyggerundersøkelse direkte fra Opinion.

INFORMASJON

For å gjøre det enkelt og trygt for kommunene å gjennomføre innbyggerhøringer, har KMD inngått rammeavtale med Opinion, som kan utføre innbyggerhøringen for kommuner som ønsker det, med forutsigbare rammer og konkurransedyktige priser.

 

Bakgrunnen er den pågående kommunereformen, hvor målet er større og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.

 

Kommunene må høre innbyggernes synspunkt før de slår seg sammen. KMD anbefaler innbyggerundersøkelser fremfor folkeavstemning fordi det gjør det mulig å spørre innbyggerne om mer enn ja eller nei til sammenslåing, noe som kan gi lokalpolitikerne et bedre beslutningsgrunnlag.

 

KMD har utarbeidet forslag til aktuelle spørsmål, men det er fullt mulig å lage lokale tilpasninger. Opinion bistår på alle deler av gjennomføringen, som kvalitetssikring av spørreskjema og utvalg.

 

Opinion har gjennomført innbyggerundersøkelser om kommunereformen i ca. 70 kommuner siste året, og ble tildelt avtalen etter en åpen anbudskonkurranse.

 

Alle kommuner som går gjennom reformprosessen og gjør kommunestyrevedtak innen 2016, får utbetalt 100 000 kroner som støtte til informasjon og folkehøring. Pengene vil blant annet gå til å dekke kommunenes utgifter til innbyggerundersøkelser.

BESTILLING

Kontakt oss gjerne for en prat om gjennomføring av innbyggerundersøkelse i din kommune. Vår erfaring med mange tilsvarende undersøkelser hjelper deg raskt og enkelt i gang, samtidig som vi også er opptatt av å bruke tid på å forstå akkurat din kommunes unike behov og ønsker.

Ansvarlig for innbyggerundersøkelser hos Opinion er Henrik Høidahl og Nora Clausen. Ta gjerne kontakt med Henrik på telefon 992 61 015 eller e-post hh@opinion.no, eller Nora på 984 03 047 eller nora@opinion.no 

Seniorrådgiver
Henrik Høidahl
Seniorrådgiver
Nora Clausen