Vulkan 16, 0178 Oslo, Norway
+47 21 300 400

Kundecases

[no_elements_holder][no_elements_holder_item item_padding=»8% 0 8% 8%» vertical_alignment=»middle» item_padding_1000_1300=»5% 2% 5% 2%» item_padding_768_1000=»40px 0 40px 0″ item_padding_600_768=»40px 0 40px 0″ item_padding_480_600=»40px 0 40px 0″ item_padding_480=»40px 0 40px 0″]

Vi hjelper TINE med brukerdrevet innovasjon

2011 – 2017 | Vi er over gjennomsnittet glad i hardtarbeidende norske kuer og bønder. TINE er en av folkets aller kjæreste merkevarer, og en av landets mest proffe på kontinuerlig innsikt og forbrukerdrevet innovasjon. TINE-panelet er en always-on sparringspartner i disse prosessene, drevet av oss. Flere hundre paneldeltagere engasjeres i alt fra smaks- og designtester via dagbøker til co-creation prosesser der de får være med å utvikle nye produkter.  Vi er stolt av å si at mange av TINE´s satsninger de siste årene har vært innom TINE-Panelet.
[/no_elements_holder_item][/no_elements_holder]
[no_elements_holder][no_elements_holder_item item_padding=»8% 8% 8% 0″ vertical_alignment=»middle» item_padding_1000_1300=»5% 2% 5% 2%» item_padding_768_1000=»40px 0 40px 0″ item_padding_600_768=»40px 0 40px 0″ item_padding_480_600=»40px 0 40px 0″ item_padding_480=»40px 0 40px 0″]

Vi hjalp Posten og Bring med å identifisere de viktiste e-handelstrendene

2013 – 2017 | Posten og Bring er pådriver og muliggjører for den enorme e-handelsveksten de siste årene. Deres kunder er alle de store nettbutikkene, og de er alle opptatt av hva forbrukerne forventer seg, og hva som er de kommende e-handelstrendene. Vi har i flere år levert innsikt om forbrukeratferd gjennom innovative digitale metoder, og ikke minst trendanalyser som grunnlag for Brings e-handelsrapporter og kunderådgivning. Dette er en av grunnene til at Bring ses på som den ledende ekspertressurs på netthandel i Norden.
[/no_elements_holder_item][/no_elements_holder]
[no_elements_holder][no_elements_holder_item item_padding=»8% 0 8% 8%» vertical_alignment=»middle» item_padding_1000_1300=»5% 2% 5% 2%» item_padding_768_1000=»40px 0 40px 0″ item_padding_600_768=»40px 0 40px 0″ item_padding_480_600=»40px 0 40px 0″ item_padding_480=»40px 0 40px 0″]

Vi hjelper norske kommuner å navigere kommunereformen

2014 / 2016 | Stortinget har vedtatt en kommunereform som skal gi ny struktur og nye oppgaver for kommunene. Opinion er valgt som offisiell leverandør av undersøkelsene der innbyggerne får si sin mening. Stokke, Andebu og Sandefjord er de første kommunene som har vedtatt sammenslåing, og vi gjennomførte innbyggerundersøkelsene i forkant. Vår representative undersøkelse med 2650 innbyggere i de tre kommunene viste at et solid flertall ønsket sammenslåing. Siden har vi gjennomført tilsvarende undersøkelser for en rekke andre kommuner.
[/no_elements_holder_item][/no_elements_holder]
[no_elements_holder][no_elements_holder_item item_padding=»8% 8% 8% 0″ vertical_alignment=»middle» item_padding_1000_1300=»5% 2% 5% 2%» item_padding_768_1000=»40px 0 40px 0″ item_padding_600_768=»40px 0 40px 0″ item_padding_480_600=»40px 0 40px 0″ item_padding_480=»40px 0 40px 0″]

Vi hjalp TINEs Sunniva med å skape Supri

2014 / 2015 | Norske forbrukere ønsker seg stadig mer sunne, naturlige og ferske drikkeprodukter. Sunniva er markedsleder på juice og er brennende opptatt av innovasjon og å treffe kundenes behov. Frukt er helten i juicemarkedet, men Sunniva forsto også at folk ønsket et ennå sunnere juiceprodukt, gjerne med grønnsaker i kombinasjon med frukt. Utfordringen ble å balansere et tiltrekkende konsept med god smak. Det klarte Sunniva med Supri. Vi hjalp Sunniva med kvalitativ målgruppeinnsikt, konsepttesting, trend- og markedsrådgivning.
[/no_elements_holder_item][/no_elements_holder]
[no_elements_holder][no_elements_holder_item item_padding=»8% 0 8% 8%» vertical_alignment=»middle» item_padding_1000_1300=»5% 2% 5% 2%» item_padding_768_1000=»40px 0 40px 0″ item_padding_600_768=»40px 0 40px 0″ item_padding_480_600=»40px 0 40px 0″ item_padding_480=»40px 0 40px 0″]

Vi hjalp Flytoget med å revidere merkevaren

2015 | Flytoget er en av Norges aller sterkeste og best likte merkevarer. Allikevel jobber de alltid for å bli bedre, og vi hjalp dem med deres mest omfattende merkevarerevisjon på 10 år. Vi brukte vår merkevaremodell som utgangspunkt for å hente innsikt fra kunder, marked og medarbeidere og så også på reise- og forbrukertrender. Til sammen gav dette et solid bilde av hvor Flytoget står i dag og hvilke utviklingsmuligheter de har for fremtiden.
[/no_elements_holder_item][/no_elements_holder]
[no_elements_holder][no_elements_holder_item item_padding=»8% 8% 8% 0″ vertical_alignment=»middle» item_padding_1000_1300=»5% 2% 5% 2%» item_padding_768_1000=»40px 0 40px 0″ item_padding_600_768=»40px 0 40px 0″ item_padding_480_600=»40px 0 40px 0″ item_padding_480=»40px 0 40px 0″]

Vi hjalp DNB med å velge ny logo

2011 | Når Norges største bank skal endre navn, logo og designprofil, settes en stor og profesjonell prosess i gang hvor ingenting overlates til tilfeldigheter. Vi hjalp DNB å forstå hvordan kunder og folk flest dekodet og opplevde tre ulike logo- og designforslag, og hvilke verdier de ulike retningene signaliserte. Resultatet kjenner vi alle i dag: En vakker og vellykket omprofilering som har fungert svært godt. Vi er stolte over at vi fikk oppdraget med å frembringe beslutningsgrunnlag i form av god, kvalitativ innsikt gjennom fokusgrupper med bankens ulike målgrupper.
[/no_elements_holder_item][/no_elements_holder]
[no_elements_holder][no_elements_holder_item item_padding=»8% 0 8% 8%» vertical_alignment=»middle» item_padding_1000_1300=»5% 2% 5% 2%» item_padding_768_1000=»40px 0 40px 0″ item_padding_600_768=»40px 0 40px 0″ item_padding_480_600=»40px 0 40px 0″ item_padding_480=»40px 0 40px 0″]

Vi hjalp NHO hente innspill til ny arbeidsmiljølov

2015 | NHO har over lang tid jobbet med å få til endringer i arbeidsmiljøloven. De kom oss fordi de ønsket å få innsikt i hva medlemmene mente om reglene og om hva som burde gjøres for å forbedre og forenkle loven. Vi gjennomførte en omfattende kvantitativ undersøkelse blant medlemmene, samt dybdeintervjuer med et stort antall bedriftsledere for virkelig å komme under huden på hva de tenkte om loven. Resultatet var et politikkdokument utarbeidet av NHO basert på tilbakemeldingene fra deres medlemmer.
[/no_elements_holder_item][/no_elements_holder]
[no_elements_holder][no_elements_holder_item item_padding=»8% 8% 8% 0″ vertical_alignment=»middle» item_padding_1000_1300=»5% 2% 5% 2%» item_padding_768_1000=»40px 0 40px 0″ item_padding_600_768=»40px 0 40px 0″ item_padding_480_600=»40px 0 40px 0″ item_padding_480=»40px 0 40px 0″]

Vi hjalp Tjuvholmen med å finne seg selv

2000 – 2014 | Å selge leiligheter i vannkanten høres kanskje enkelt ut? Det å finne en strategisk posisjon for denne indrefileten av et boområde var viktig: Å finne det riktige prisnivået, tilpasse leiligheter og leilighetsmiks, og ikke minst den optimale balansen mellom butikker, serveringssteder, folkeliv og kunst.  Gjennom spørreundersøkelser og dybdeintervjuer med hundrevis av Oslo-beboere bidro vi med kunnskap, innsikt og råd som hjalp eierne med å ta kloke beslutninger.  Resultatet er et område byens befolkning oppfatter som ‘litt sin’ og beboerne elsker!
[/no_elements_holder_item][/no_elements_holder]
[no_elements_holder][no_elements_holder_item item_padding=»8% 0 8% 8%» vertical_alignment=»middle» item_padding_1000_1300=»5% 2% 5% 2%» item_padding_768_1000=»40px 0 40px 0″ item_padding_600_768=»40px 0 40px 0″ item_padding_480_600=»40px 0 40px 0″ item_padding_480=»40px 0 40px 0″]

Vi hjalp Norwegian med langdistanse

2012 | I 2013 startet spenstige Norwegian sine lavprisflygninger til New York og Bangkok. Men arbeidet med en slik satsning startet selvagt lenge før. Hvilke forventninger har passasjerene til et slikt tilbud? Hvordan kan Norwegian skille seg fra konkurrentene på en mest mulig relevant måte? Hva skal til for å begeistre de reisende? Vi hadde oppdraget med å frembringe innsikt, blant annet gjennom fokusgrupper med de viktigste målgruppene for langdistanserutene. Tilbudet ble en suksess. Ses i New York!
[/no_elements_holder_item][/no_elements_holder]
[no_elements_holder][no_elements_holder_item item_padding=»8% 8% 8% 0″ vertical_alignment=»middle» item_padding_1000_1300=»5% 2% 5% 2%» item_padding_768_1000=»40px 0 40px 0″ item_padding_600_768=»40px 0 40px 0″ item_padding_480_600=»40px 0 40px 0″ item_padding_480=»40px 0 40px 0″]

Vi hjalp Ringnes å relansere Frydenlund

2010 | Frydenlund er en av landets mest tradisjonsrike merkevarer, men led under en stadig mer utydelig posisjon. Et solid stykke innsiktsbasert reposisjoneringsarbeide og redesign sørget for å tydeliggjøre merkets rolle og identitet som en god kvalitetspilsner for den smaksbevisste. Vi bidro med retningsgivende innsikt basert på tett dialog med målgruppen gjennom hele prosessen. Resultatene uteble ikke: Ringnes snudde salgskurvene og Frydenlund er igjen et kvalitetsøl det står respekt av. Det fortjener en halvliter. Skål!
[/no_elements_holder_item][/no_elements_holder]

Leave a comment