UNG 2017

Den største og mest oppdaterte målgrupperapporten om ungdom og unge voksne mellom 15-29 i Norge.

Oppdatert målgruppeinnsikt

UNG 2017 gir deg den ferskeste og mest oppdaterte innsikt om unge i Norges identitet, livsstil, interesser, holdninger, verdier, merkepreferanser, mediebruk, påvirkninger og kjøpsatferd. Ingen andre studier kommer like tett på eller gir deg like dypt og bredt bilde av dagens unge og trendene som former dem som forbrukere, medarbeidere eller samfunnsborgere.

Slik treffer du de unge

Det blir stadig vanskeligere å nå og engasjere de unge med rett budskap på rett sted til rett tid i rett kanal. Digitalt, marketing, brands, lojalitet, shopping, interesser. Deres atferd og mediebruk er i endring og er mer fragmentert enn noen gang. Da er det helt avgjørende å forstå hvem de er, hva de forventer og hva som skal til for å treffe blink. Det kan UNG 2017 hjelpe deg med.

200 merkevarer måles

Alle unge er ikke like. UNG 2017 identifiserer målgruppene til 200 merkevarer fordelt på 15 bransjer i det norske markedet basert på hvem og hvor mange som kan tenke seg å bruke eller kjøpe dem. Det betyr at vi kan identifisere og lage profil av de som er i målgruppen til hver eneste av de 200 merkevarene, både dine og dine konkurrenters. Selvsagt i tillegg til et hundretalls andre målgruppebeskrivelser og segmenter som vi identifiserer, gjerne på bestilling fra deg.

27

Miljøbevisste unge?

27% av de unge mener miljø og klima er blant de viktigste sakene å støtte og engasjere seg i (vi har målt 15 saker).

56

Forsøker å leve sunt

56% av de unge, spesielt kvinnene, forsøker som oftest å spise sunt i hverdagen. 17% gjør det ikke.

86

Shopping starter på nett

86% av unge bruker nettet til å orientere seg om produkter før de kjøper.

35

Kule og kreative unge?

35% passer inn i gruppen ´Kul & Kreativ´ som er én av fem ungdomstyper vi har identifisert.

Innhold: 5 hovedkapitler

Klikk gjennom bildene for å se temaene som dekkes i rapporten.

(På mobil? Vend telefonen for å se større bilder i breddeformat)

Pris og bestilling

 • Tilbud
  • Hovedrapport
   35.000
  • Standard rapport i PDF format. Ca 100 sider med innsikt, dokumentasjon, grafer og trender. Levert digitalt innen 24 timer.

  • Målgrupperapporter pr stk
   5.300
  • Du kan bestille profil av nettopp dine (eller konkurrenters) målgrupper og brukere, som viser deres kjennetegn og hvordan de skiller seg fra andre. Brukere av 200 merkevarer og et hundretalls målgrupper i tillegg dekkes. Hver 5. rapport gratis.

  • Foredrag/ presentasjon
   12.000
  • Inntil 60 minutter inspirerende og innsiktsfullt foredrag tilpasset din virksomhet, bransje eller kategori. Tilbudet gjelder kun for de som har kjøpt rapporten.

Bestill nå!

Eller send oss en mail om du har spørsmål. Du kan også ta kontakt med din kontaktperson i Opinion. Kontaktinfo finner du her.

Fakta om rapporten

Hva får du?

Hovedrapport på ca 100 sider. Leveres digitalt som PDF senest innen 24 timer fra bestilling. Rapporten inneholder analyser, data, grafer og kommentarer innenfor de temaene som er beskrevet på denne siden.

 

Oppdateringer gjennom året. Vi vil et par ganger i løpet av året sende ut oppdateringer og tilleggsanalyser til alle som har kjøpt rapporten. Både som e-post med ny innsikt og som ekstra sider som tas inn i rapporten.

 

Rabatt på tilleggstjenester. Som kjøper av rapporten har du mulighet til å bestille foredrag, tilpassede spesialrapporter, datakjøringer på spesielle temaer og målgrupper eller workshops for å hjelpe deg å bruke innsikten fra rapporten. Se mer om dette i punktet under.

Metode og utvalg

Rapporten UNG 2017 er basert på solid kvalitativ og kvantitativ dokumentasjon:

 

Landrepresentativ undersøkelse i aldersgruppen 15-29 med 1029 respondenter. Vektet på kjønn, alder og geografi for å sikre representativitet i alle grupper. Datainnsamling gjennomført av Norstat via webundersøkelse, fullført i november 2016.

 

Kvalitative intervjuer og workshops med unge fra ulike målgrupper og miljøer. Nettpanel med diskusjoner, chats og oppgaver. 3 workshops med dedikerte temaer om ungdoms liv og holdninger. Dybdeintervjuer med utvalgte unge. Gjennomført høst 2016.

 

Desk research og trendanalyse med bruk av eksterne og offentlige kilder, rapporter, SSB-statistikk og observasjoner og trender fra andre land og andres studier.

Ekstratjenester

Foredrag/ presentasjon. Inntil 60 minutters foredrag som forklarer og presenterer de viktigste innsiktene fra UNG-studien, tilpasset din kategori eller bransje. Ole Petter Nyhaug holder foredraget. Han er ansvarlig for UNG og er en av norges mest brukte og erfarne foredragsholdere innen trender og marketing.

 

Spesialtilpasset rapport. Vi kan skreddersy en rapport til deg og ditt behov eller kategori. Det ligger mange muligheter til å hente ut mer data av UNG-studien, spisse mot ulike merkevarer, kategorier, temaer eller målgrupper. Dette hjelper vi deg å finne ut av. På den måten blir rapporten maksimalt relevant for din virksomhet.

 

Workshop. Dette handler om å gjøre UNG-studien om til et verktøy du kan bruke til konkrete oppgaver. Vi tar ansvar for planlegging og gjennomføring av en 2-4 timers workshop med fokus på hvordan du kan bruke UNG-studien i din bransje eller kategori. Vi trekker ut de temaene og innsiktene som er mest relevant og bruker dem som utgangspunkt for innovasjon, innsikt, målgruppevalg ettersom hva som er viktig for deg.

Rettigheter

Dette er en syndikert rapport, som betyr at Opinion har alle rettigheter til innhold og data. Rapporten og dens innhold og dokumentasjon eies av Opinion. Rapporten selges til en rekke kunder som dermed deler på kostnaden ved å produsere den. Deler av innholdet vil også bli brukt overfor medier og i foredrag.

 

Som syndikert rapport eiet av Opinion ligger det også en del begrensninger på din bruk av innholdet, noe som er nødvendig for å sikre at vi har mulighet til å selge til flere.

 

Rapporten og dens innhold kan kun benyttes innenfor den juridiske enhet som har kjøpt den. Det betyr at den ikke kan deles med andre virksomheter eller organisasjoner, ei heller andre selskaper i samme konsern, forhandlere, franchisetakere, partnere, kunder, leverandører, eiere, media eller andre utenfor din egen virksomhet.

 

Rapporten og dens innhold kan kun benyttes internt, og kan ikke offentliggjøres helt eller delvis av deg som kjøper/bruker. Eventuelle forespørsler om bruk av tall, funn eller innhold i for eksempel ekstern rettede artikler, foredrag, PR-fremstøt, mediesaker og lignende skal avklares med Opinion i forkant.