fbpx

Gudbrands- og romsdalinger sier sitt om kommunesammenslåing

Lillehamringer vil gjerne slå seg sammen med sine naboer i Gausdal, Ringebu og Øyer mens folk på Aukra i Møre og Romsdal mener de vil klare seg best på egen hånd. Dette er bare to av mange kommuner og regioner vi har gjennomført innbyggerundersøkelser i den siste tiden.

 

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet anbefaler alle norske kommuner som er aktuelle for sammenslåinger å gjennomføre innbyggerhøringer for å avdekke innbyggernes holdninger til dette ofte følelsesladde temaet. Opinion er hovedleverandør av disse innbyggerundersøkelsene til norske kommuner.

 

Lillehammer kommune melder at «Undersøkelsen viser at det er flere innbyggere i Lillehammer enn i Gausdal, Ringebu og Øyer som er positive til å danne en ny kommune av de fire kommunene. Nær to av tre innbyggere i Lillehammer er positive, mens innbyggere i hver av de øvrige tre kommunene er langt mer negative til det samme spørsmålet. De spurte i undersøkelsen mener ellers at økt kvalitet på tjenestene er det viktigste målet med å danne en ny kommune.». Det ble gjennomført 2369 telefonintervjuer med innbyggere i de fire kommunene av Norstat på oppdrag fra Opinion.

 

 

Romsdals Budstikke melder at to av tre innbyggere i Aukra mener kommunen godt kan stå på egne bein inn i framtida. Mens én av tre mener kommunen, som består av øydelen Gossen og fastlandsdelen Julsundet, godt kan deles om det skulle bli ei kommunesammenslåing. Kun 2% ønsker en storkommune i Molde-regionen. Det ble gjennomført intervjuer med 300 innbyggere, noe som utgjør rundt 10% av befolkningen.

Legg igjen en kommentar

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen