fbpx
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Forbrukertillitsindeksen faller med 3,4 poeng i juni og er nå på sitt laveste nivå for året.

- Det er lite som tilsier at forbrukertilliten skulle falle såpass tydelig nå, og det er ikke grunnlag for å si at tendensen er nedadgående, påpeker seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion.

Forbrukertillitsindeksen har ligget på et forholdsvis høyt nivå over lengre tid, men er nå på sitt laveste nivå siden desember. Da falt den også markant, for så øke igjen måneden etter.

Det er et markant fall både i tilliten til egen og landets økonomi, samt til arbeidsmarkedet fremover. Samtidig faller sannsynligheten for å spare, inkludert raskere nedbetaling av lån.

- Det er ikke uvanlig at tilliten svinger fra en måned til en annen, og vi kan også ha med et tilfeldig utslag å gjøre, sier Høidahl.

Fortsatt er det flere som tror at egen økonomi vil bli bedre enn dårligere fremover. Det er også flere som tror at arbeidsledigheten er lavere enn høyere om 12 måneder.

Målingen er gjennomført i perioden 12. – 18. juni. Neste måling publiseres 31. august.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

Tidligere målinger i 2018:

Sharing is caring: Del artikkelen med andre!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Få vårt nyhetsbrev og invitasjon til seminarer