fbpx
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Opinion AS har på vegne av Universitetet i Bergen, Bergen kommune og Havforskningsinstituttet gjennomført en ny undersøkelse om nordmenns holdninger til havet og havnæringene.

Undersøkelsen ble gjennomført i anledning den nye store havkonferansen The Ocean i Bergen med statsminister Erna Solberg og har fått mye medieoppmerksomhet landet over.

Vindkraft

7 av 10 nordmenn er positive til vindkraft til havs. Kun 1 av 10 er negative. Når det kommer til vindkraftutbygging (vindmøller) til lands, er nordmenn delt i synet på vindkraft.

Undersøkelsen bygger også på en tidsserie med tilsvarende undersøkelser gjennomført med to års mellom rom i 2015, 2017 og nå i 2019, hvor nordmenn blir spurt om hvilken havnæring Norge bør først og fremst satse på. Her fremkommer det at nordmenn utpeker nettopp «Havenergi / vindkraft til havs» som den viktigste havnæringen Norge bør satse på etter matproduksjon. 

Bekymret for plast i havet

En annet funn som også har fått stor oppmerksomhet i media er at 9 av 10 nordmenn er bekymret for plast i havet. Nordmenn er i stor grad bekymret for ulike klimaspørsmål, men plast i havet bekymrer aller mest.

Klipp fra media:

VG: https://www.vg.no/nyheter/i/kJX0Aa/undersoekelse-plast-i-havet-bekymrer-nordmenn-mest

NRK: https://www.nrk.no/hordaland/motstanden-mot-vindkraft-pa-land-aukar-1.14705126

VG kommentar: https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/zGX4A4/naa-kommer-vindkraftopproeret

Sharing is caring: Del artikkelen med andre!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Få vårt nyhetsbrev og invitasjon til seminarer