fbpx

SÅNN BLIR NORGE BÆREKRAFTIG

Av Mia Harboe og Sunneva Kilsti

Visste du at 4 av 10 nordmenn over 18 år har endret spisevaner eller reisevaner for å bidra til en bærekraftig utvikling, eller har planer om å gjøre det? Det tilsvarer 1 682 281 nordmenn.

For selskaper og aktører som jobber med bærekraft, gjennom utvikling av strategi, tjenester eller produkter, utgjør dette et stort markedspotensial – et potensiale vi mener vil øke i tiden som kommer.

Undersøkelsen datamaterialet kommer fra er første del av et større innsiktsarbeid, som vil være skreddersydd for kunder som ønsker å ta beslutninger i spørsmål rundt bærekraft.

Foto: Pexels

Vi i Opinion har vært nysgjerrige på hvordan nordmenn reagerer på bærekraftdebattene som er reist de siste årene. Vi vet at dagligvarekjedene melder om at salget av vegetarprodukter har økt (1), at melkekonsumet har gått ned (2), men samtidig at nordmenn fortsatt velger klimabelastede flyreiser både innenlands og utenlands (3). Så hvordan står det egentlig til med endringsviljen vår?

I en fersk undersøkelse fra november i år oppgir 28 % at de har endret reisevanene sine og 32 % at de har endret spisevaner, begge deler for å bidra til en bærekraftig utvikling. I tillegg er det 10 % som oppgir at de har planer om å gjøre det samme. I året som har introdusert ord som flyskam og kjøttskam er dette en utvikling som flere har ventet på.

Et annet spørsmål vi stilte er hvorvidt folk har gjort andre tiltak (enn endrede reise- eller spisevaner) for å bidra til en bærekraftig utvikling. Her var andelen enda større, 45 %, som oppgir at de allerede har gjort tiltak. Av tiltakene som er gjennomført nevnes blant annet reduksjon i forbruk, kildesortering, reduksjon av plast og mindre kasting av mat.

1 207 619 nordmenn har planer om en mer bærekraftig livsstil  

Tallet er basert på andelen som sier at de har planer om å endre reisevaner, spisevaner og/eller gjøre andre tiltak for å bidra til en bærekraftig utvikling.

La oss se på hvilket potensial disse menneskene representerer. Tenk deg at alle de 1 207 619 personene som planlegger å gjøre tiltak tar ett av følgende grep:  

  • Dersom alle drar på én mindre flyreise (tur/retur) i året tilsvarer det i overkant av 664 tusen tonn CO2-ekvivalenter lavere utslipp per år (4)
  • Hvis hver person som ønsker å gjøre en endring halverer mengden mat de kaster tilsvarer det en reduksjon på 71,2 tusen tonn CO2-ekvivalenter i utslipp per år (5)

Dette er kun to av mange eksempler som viser hvordan individuelle endringer påvirker det totale bildet.

Selvfølgelig er det ikke alle som gjør de endringene de ønsker å gjøre. Gjennomføring av planlagt tiltak kan påvirkes av indre eller ytre faktorer – for eksempel kan pris eller tilgjengelige alternativer påvirke gjennomføringsevnen hos forbruker.

Myndigheter, næringsliv og andre samfunnsaktører ønsker også å bidra til en bærekraftig utvikling. Her har de en gylden anledning til å hjelpe forbrukere som ikke får det til gjennom å begrense barrierene for å realisere planlagte endringer og få flest mulig til å gjennomføre positive endringer.

De som krever mer omfattende tiltak

Til nå har vi skrevet om de som har gjort eller planlegger å gjøre endringer for å bidra til en bærekraftig utvikling, men hva med de som ikke ønsker å gjøre noen tiltak? Samlet sett er det rundt 2 av 10 nordmenn over 18 år som oppgir at de verken har eller kommer til å gjøre tiltak for å bidra til en bærekraftig utvikling. Menn og personer over 40 år er overrepresentert i denne gruppen. 

Dersom vi som samfunn ønsker at alle skal bidra til en utvikling som også fremtidige generasjoner kan nyte godt av, må vi også få disse 20 prosentene til å bli med på bærekraftdugnaden. Vi tror i stor grad at myndighetene må komme på banen for å både lokke og piske skeptikerne i riktig retning.

Men vet egentlig nordmenn hva bærekraftig utvikling er?

Bærekraftig utvikling er et begrep som defineres av FN som «en utvikling som tilfredsstiller dagens behov, uten å ødelegge muligheter for fremtidige generasjoner. Bærekraftig utvikling er et globalt begrep som er basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag.»(6) Og ja, over 90 % av befolkningen oppgir at de helt eller delvis vet at bærekraftig utvikling handler om akkurat dette.

Samlet sett ser vi at nordmenn flest har kunnskap om hva bærekraftig utvikling er, men i mindre grad gjør endringer for å bidra til dette. Gapet mellom kunnskap, holdninger og handlinger er interessant og Opinion kommer til å dykke videre ned i dette temaet fram mot våren 2020. I prosjektet skal vi i tillegg til å kartlegge status, drivere og barrierer, også bore dypt i hva som faktisk må skje for at vi skal være villige til å gjøre de endringene som er nødvendig for å oppnå et bærekraftig samfunn. Resultatet vil bli vår første syndikerte bærekraftrapport!

For mer informasjon om rapporten kan du klikke her!

Dersom du allerede nå har lyst til å forhåndsbestille rapporten:

Kilder:

Utregning av antall nordmenn er basert på befolkningstall 18 år og oppover fra SSB, hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar-per-1-januar

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen