fbpx

Slik er tilliten til myndighetene dag for dag

To av tre nordmenn har tillit til at helsemyndighetene har satt i verk de nødvendige smitteverntiltakene for å begrense smitten.

Det viser Norsk koronamonitor fra Opinion som kontinuerlig har spurt nordmenn om hvordan de opplever situasjonen i koronaepidemien. Målingen med over 4000 nordmenn viser hvordan vi fra dag til dag vurderer informasjonen og tiltakene fra helsemyndighetene og regjeringen. 

Tillit til helsetiltak

To av tre nordmenn har tillit til at smitteverntiltakene som er iverksatt er riktige for å begrense smitten (65 prosent). 14 prosent er uenig i dette, mens 20 prosent verken er enig eller uenig. Dette gjelder både for de siste dagene, og som gjennomsnitt for hele perioden, men tilliten var høyest i begynnelsen av uken som gikk.

– Vi har lagt bak oss en helt spesiell uke som oppleves som en evighet for de fleste. En hel nasjon har måttet forholde seg til nye tiltak og ny informasjon løpende. Men tilliten til helsemyndighetenes tiltak har holdt seg høy fra dag til dag, sier Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Tilliten til helsemyndighetenes tiltak øker noe med alderen fra 59 prosent blant de under 30 år til 73 prosent blant de over 60 år.

Informasjon fra helsemyndighetene

Samtidig oppgir over to av tre at de har tillit til informasjonen fra helsemyndighetene (67 prosent). 16 prosent er uenig, mens resten er nøytrale (17 prosent).

– Det kan sikkert skrives en bok om hver eneste dag vi har opplevd i denne perioden, men tilliten til informasjonen fra helsemyndighetene slik som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har holdt seg rimelig stabil i perioden. Dette betyr dog at den ikke er høyere i dag enn for 10 dager siden, sier Askheim.

Tillit til regjeringen over tid

Syv av ti har tillit til informasjonen som gis av regjeringen.

– Folks tillit til informasjonen fra regjeringen svinger litt mer fra dag til dag, men er likevel noe høyere i dag enn i de første dagene da regjeringen varslet nedstengningen av Norge. I snitt oppgir syv av ti at de har tillit til informasjon fra regjeringen, sier Askheim.

Nordmenn er imidlertid mindre sikre på om regjeringen har iverksatt de nødvendige økonomiske tiltakene for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi.

– Ser vi hele denne perioden samlet, oppgir et knapt flertall i Norge at de har tillit til at regjeringen har iverksatt de nødvendige økonomiske tiltakene. Samtidig ser vi tydelig at tilliten til dette falt de første dagene, men deretter har nordmenn fra dag til dag fått stadig mer tillit til regjeringens økonomiske tiltak, sier Askheim.

Høy tillit til kommunen

Mange har tillit til informasjonen fra kommunen sin.

– Syv av ti nordmenn har tillit til informasjonen fra kommunen sin. Dette betyr nok både at mange kommuner gjør en svært god jobb i disse koronatider, samt at folk flest rundt omkring i landet har behov for relevant informasjon nært der de bor, sier Askheim.

53 prosent har tillit til informasjon som kommer via de landsdekkende mediene. Dette er et gjennomsnitt for hele perioden.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset. 

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere. 

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen