fbpx

Annenhver nordmann tror de vil laste ned FHI-appen

I overkant av annenhver nordmann tror de vil laste ned FHI-appen for smittesporing av korona. En av fire sier nei og ytterligere en av fire vet ikke.

Norsk koronamonitor som gjennomføres av Opinion har spurt nordmenn om de tror de vil laste ned Folkehelseinstituttets (FHI) app for smittesporing av koronaviruset. Målingen startet allerede 4. april. Totalt 1789 nordmenn er intervjuet.

Spennende resultater

Annenhver nordmann, 52 prosent, sier ja til at de tror de vil laste ned appen.

– Dette er spennende resultater, men det mest spennende er nok å se utviklingen over tid. Appen er ennå ikke lansert, men det skjer ganske snart, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Enkelte personverneksperter har uttrykt seg kritisk til den nye appen, men så langt tyder målingene likevel på at mange nordmenn stiller seg positive til å ta den i bruk.

– Andel nordmenn som tror de vil laste ned appen er høy og signaliserer generell tillit til helsemyndigheter i koronaepidemien. Samtidig er det nok mange som ikke vet helt hva dette er ennå og fått vurdert eventuelle problemstillinger rundt personopplysninger og sikkerhet, sier Askheim.

Appen skal være frivillig å laste ned.

Appen Smittestopp

Helse- og omsorgsdepartementet og FHI har mottatt en foreløpig rapport fra ekspertgruppen som har gjennomgått sikkerheten i kildekoden til den nye appen Smittestopp. Appen skal bli trygg å bruke, lover FHI.

Appen skal være et hjelpemiddel til å effektivisere sporingen. Brukere av Smittestopp vil få en sms om de har vært i nærheten av andre Smittestopp-brukere, som har fått påvist koronaviruset. Brukere av Smittestopp gir FHI anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet. Disse dataene vil brukes til å analysere i hvor stor grad folk og grupper holder avstand til hverandre og omfang av nærkontakter.

Fortsetter målinger

Målingene så langt tyder på at villigheten til å laste ned appen er høyest i Oslo og på Østlandet. Målingene viser også at aldersspredningen for å laste ned appen er ganske jevn.

– I alle aldergrupper er det flere som sier ja enn nei til at de tror at de vil installere denne appen på mobilen sin, men spesielt blant de over 60 år er det mer usikkerhet rundt dette, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion AS.

Norsk koronamonitor fra Opinion er i samarbeid med ulike forskningsmiljøer også i ferd med å ferdigstille et pågående feltarbeid for å avklare de viktigste grunnene til at nordmenn ikke vil laste ned appen.

Så langt tyder tallene på at flere av de som ikke vil laste ned appen, er bekymret for at myndighetene vil kunne misbruke dataene og at enkelte ikke tror tiltaket vil ha effekt.

– Vi vil løpende måle dette også fremover. Ikke minst etter at appen blir tilgjengeliggjort og flere får mer informasjon til å kunne ta bedre stilling til om de vil laste den ned. Da vet vi også hvilke grupper i Norge som først og fremst laster ned og hvem som ikke gjør det, og årsakene som ligger bak, sier Clausen.

Opinion har publisert over 25 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen