fbpx

Mange, men færre sliter psykisk

En av fire nordmenn opplever nå livssituasjonen og hverdagen som psykisk belastende som følge av endringer i hverdagen etter koronautbruddet. 

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 8000 nordmenn om hvordan de vurderer sin psykiske helse og livssituasjon etter koronautbruddet. 

Påsken hjalp tross alt

I dagene før påske oppga 25 prosent at de opplever nåværende livssituasjon og hverdag som psykisk belastende som følge av endringer i hverdagsrutiner knyttet til konsekvenser av koronautbruddet. 53 prosent er uenig i dette, mens 22 prosent svarer verken eller. 

– Tross høye tall, er dette lavere enn det vi har målt flere ganger tidligere. Dette kan skyldes at enkelte begynner å venne seg til den nye koronahverdagen og ikke minst at mange så frem til påske. Selv om påsken ikke ble optimal i år, har den nok heller hjulpet, enn svekket den psykiske helsen til nasjonen, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Askheim påpeker at det naturligvis er for tidlig å konkludere hvordan påsken slo ut for folk, gitt at det må måles også når påsken er ferdig.

– Det må også skilles mellom hva befolkningen som helhet og det ekstra sårbare enkeltgrupper opplever for tiden, sier Askheim.

Flere grupper sliter

Generelt opplever kvinner i større grad enn menn at hverdagen etter koronautbruddet er psykisk belastende. Hva som ligger til grunn for å oppleve hverdagen som psykisk belastende etter koronautbruddet er komplekst og individuelt.

– Personer som bor helt alene sliter mer psykisk. Vi ser også at både eldre og yngre sliter, hvor førstenevnte gruppe bekymrer seg mer for egen helse og smittefare, mens sistnevnte mer for jobbsituasjon og egen økonomi, sier Askheim.

På spørsmålet «totalt sett, hvordan vurderer du din egen situasjon akkurat nå? Vil du si at det går bra med deg, dårlig med deg, eller verken bra eller dårlig» oppgir i snitt i perioden etter koronautbruddet 70 prosent at det går bra, 6 prosent at det går dårlig og 24 prosent verken bra eller dårlig.

Opinion har publisert 30 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen