fbpx

Samarbeid med skolen i koronaperioden

Det store flertallet av foreldre er fornøyde med samarbeidet med skolen i perioden som skolen har vært stengt.

Det viser en undersøkelse Opinion har gjennomført for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Undersøkelsen er gjennomført blant foreldre med barn t.o.m. første trinnet på videregående.

Totalt oppgir syv av ti foreldre at de har hatt kontakt med skolen, direkte eller via barnet, i perioden skolene har vært stengt.

Kontakten øker jo yngre barna er. Blant foreldre med barn på 1. til 4 trinn i grunnskolen oppgir 83 prosent at de har hatt kontakt med skolen direkte eller via barnet, hvorav 73 prosent har hatt direktekontakt.

En klar overvekt av foreldrene er fornøyde med samarbeidet med skolen. Totalt oppgir 72 prosent av foreldrene at de er fornøyde med samarbeidet med skolen i koronaperioden, 10 prosent er misfornøyde, mens resterende 18 prosent svarer verken eller.

Det er foreldrene til de yngste skolebarna på 1.-4. trinn som i størst grad er fornøyd med samarbeidet med skolen i perioden som skolen har vært stengt. 79 prosent av disse foreldrene er fornøyde, 8 prosent er misfornøyde, mens 13 prosent sier verken eller.

Undersøkelsen er gjennomført på web i perioden 16.-20. april i et landsrepresentativt utvalg på 1021 foreldre med barn i skolen t.o.m. første trinn på videregående skole.

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen