fbpx

Tillit til regjeringens første tre uker

Tre av fire nordmenn har tillit til informasjonen som gis av regjeringen. Nordmenn er mindre sikre på om regjeringen har iverksatt de nødvendige økonomiske tiltakene, viser de tre første ukene av nedstengningen.

Norsk koronamonitor fra Opinion har kontinuerlig spurt nordmenn om hvordan de opplever situasjonen i koronaepidemien. Målingen med over 12.000 nordmenn viser hvordan vi fra dag til dag vurderer informasjon og tiltak fra regjeringen.

Målt tillit hver dag

Norsk koronamonitor har målt nordmenns tillit til regjeringen helt siden Norge stengte ned. Tilliten til informasjon fra regjeringen for perioden samlet, viser at 74 prosent har tillit. Ti prosent har ikke tillit, mens 16 prosent svarer verken eller.

– Ikke en eneste dag siden nedstengningen har vi sett en dagsmåling hvor ikke er klart flertall viser tillit til informasjonen fra regjeringen. Tilliten har generelt ligget høyt og stort sett styrket seg over tid, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Kvinner har litt høyere tillit enn menn til informasjonen som gis av regjeringen (78 % mot 71 %). Tilliten øker også med alderen i befolkningen. Nord-Norge viser litt lavere tillit enn andre landsdeler. Om man er i jobb eller ikke skiller lite på tilliten som folk har til informasjon fra regjeringen.

Mindre tillit til regjeringens tiltak

I perioden samlet sett, oppgir 54 prosent av befolkningen at de har tillit til at regjeringen har iverksatt de nødvendige økonomiske tiltakene for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi. 18 prosent er uenig mens 29 prosent svarer verken eller. I flere dagsmålinger faller tilliten til under 50 prosent.

– Den unge generasjonen i Norge har i langt mindre grad tillit til regjeringens økonomiske tiltakspakker enn den øvrige befolkningen. Under halvparten av de under 40 år sier at de har tillit, en del er usikre og hver fjerde signaliserer mistillit, sier Askheim.

Askheim viser til at mange unge mennesker, spesielt de under 30 år, er overrepresentert når det kommer til Norsk koronamonitors målinger av hvem som har mistet jobben eller blitt permittert.

– Unge nordmenn er i en ekstra sårbar gruppe. Det er de som har hele livet foran seg og er i en etableringsfase med en betydelig større usikkerhet nå. Det er de som i størst grad har merket krisen på kroppen allerede. I tillegg er flere i en studiesituasjon med biinntekter som har forsvunnet og uten rett til dagpenger fra NAV, sier Askheim.

I befolkningen generelt har kvinner større tillit til at regjeringen har iverksatt de nødvendige økonomiske tiltak enn menn (58 % mot 49 %).

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen