fbpx

Tilliten til NAV øker

Tre av ti har tillit til at NAV klarer å håndtere situasjonen som har oppstått etter koronautbruddet. Litt flere har ikke tillit og resten svarer verken eller. Tilliten til NAV er likevel høyere nå enn ved starten av koronakrisen.

I flere uker har Norsk koronamonitor fra Opinion spurt til sammen 13.000 nordmenn om de har tillit til at NAV klarer å håndtere situasjonen som har oppstått etter koronautbruddet. 

Nordmenn flest bruker NAV

Kun rundt tre av ti har tillit til NAV. Likevel er tilliten høyere nå enn i startfasen av koronautbruddet hvor kun to av ti sa det samme. Tilliten har vært svakt stigende over tid.

– Vi har den høyeste arbeidsledigheten i Norge siden krigen, og situasjonen oppstod over natten. Normalt mottar annenhver nordmann en eller annen form for ytelse fra NAV, hovedsakelig alderspensjon. På toppen nå kommer en kraftig økning på utbetalinger til livsopphold, som utfordrer NAV, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion

NAV forvalter normalt en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. I fjor utbetalte NAV nesten 450 milliarder kroner.

– For over en måned siden hadde omtrent dobbelt så mange mistillit som tillit til at NAV klarer å håndtere koronasituasjonen. Nå nærmer det seg en tredeling av Norge, mellom de som har tillitt, de som ikke har tillitt og de som svarer verken eller, sier Askheim.

Askheim påpeker at spørsmålet gjelder tillit til om NAV klarer å håndtere situasjonen som har oppstått etter koronautbruddet, og at et premiss for tillitsmålingen nettopp er den unike koronasituasjonen.

Arbeidstakere mest kritisk

I gjennomsnitt for hele perioden Norge har vært nedstengt, oppgir 44 prosent av de som er i arbeid at de ikke har tillit til NAVs evne til å håndtere koronasituasjonen. Blant de som ikke er i arbeid svarer 36 prosent det samme.

– Det er nok mange enkeltpersoner som nå venter på behandling og avklaringer fra NAV, ikke minst nye brukergrupper fra arbeidslivet. De som allerede før koronasituasjonen mottok pensjon, trygd, sykepenger eller dagpenger, opplever nok i større grad at tjenestene fungerer som normalt, sier Askheim.

Opinion har publisert over 35 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen