fbpx

Tre av ti nordmenn i dårligere fysisk form

Nesten tre av ti nordmenn har nå fått dårligere fysisk form etter koronautbruddet. Blant de under 30 år oppgir snart halvparten dårligere form.

Norsk koronamonitor fra Opinion har i flere uker spurt til sammen 14.500 nordmenn om de har trent siste uken og hvordan deres fysiske form er blitt etter koronautbruddet. 

– Antall nordmenn som oppgir å være i dårligere form økte både før og etter påsken, og er nå på sitt høyeste nivå siden Norge stengte ned. Mange innser nok at veltrente kropper fra lange skiturer uteble i år, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Mange har trent siste uke

Fire av fem nordmenn oppgir å ha trent innendørs eller utendørs den siste uken, slik som løpetur, gåtur, kroppstrening eller lignende. Cirka en av fem oppgir at de ikke har gjort noe av dette.

– Kvinner er litt flinkere til å trene enn menn, men det er bekymringsfullt å se at yngre mennesker i større grad oppgir at de ikke trener og er de som i stadig større grad oppgir å være i dårligere fysisk form, sier Askheim.

Unge mennesker svekkes mest

I befolkningen som helhet oppgir nesten tre av ti nordmenn at de nå har fått dårligere fysisk form etter koronautbruddet. En av ti oppgir bedre form, mens seks av ti sier uendret fysisk form.

Norsk koronamonitor viser at blant de som er under 30 år svarer nå nesten halvparten at formen er blitt dårligere, sammenlignet med tiden før koronautbruddet.

– Vi begynner å nærme oss en fordobling av unge mennesker som sier at de er i dårligere fysisk form, sammenlignet med hva de sa i forrige måned. Fortsetter trenden fremover, så er dette alarmerende, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Skulle få folk opp av sofaen

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet bruker normalt å fremme fysisk aktivitet og tiltak i barnehage, skole, arbeidslivet, eldreomsorg og fritid, men har i all hovedsak fokusert på smitteverntiltak etter koronasituasjonen oppstod.

– Fysisk inaktivitet er naturligvis et resultat av at Norge stenges ned, med krav om sosial avstand, hjemmetilværelse og stengte treningsmuligheter. Overvekt, fedme og svekket fysisk og psykisk helse, vil derfor utgjøre en økt risiko i befolkningen, sier Clausen.

Nora Clausen viser til at Folkehelsemeldingen som regjeringen presenterte i fjor, Kvalitetsreformen for eldre, Strategien for å forebygge ensomhet, Handlingsplan for fysisk aktivitet og en rekke andre meldinger og strategier, er i praksis parkert og praktiseres med motsatt fortegn for tiden.

– WHOs mål om å redusere inaktivitet med ti prosent innen 2025, forutsetter å legge til rette for en aktiv fritid for alle, og det er nettopp dette som i praksis ikke gjøres nå, sier Clausen.

Opinion har publisert over 30 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen