fbpx

Vi lanserer ny rapport: Forbrukere og bærekraft

Av Sunneva Kilsti og Mia Harboe

Opinions undersøkelse om Forbruker og bærekraft er klar til lansering! Vi presenterer undersøkelsen i et gratis webinar 30. april, men det er mulig å kjøpe rapporten allerede nå.

For 25 000 kroner får du en solid innføring i forbrukernes forhold til bærekraft, hvordan de forholder seg til dette i eget forbruk og hvordan du og din virksomhet kan spille på lag med forbrukerne for en mer bærekraftig utvikling. Klikk her om du ønsker å bestille!

Rapporten tar for seg det beryktede gapet mellom forbrukernes holdninger og handlinger, og viser hvilke barrierer som gjør det vanskelig for folk flest å ta mer bærekraftige valg. Vi beskriver hvordan ulike grupper oppfatter sin egen livsstil i dag og hvilke ønsker og ambisjoner de har for endring.

Følger FNs bærekraftsmål

Et økende antall virksomheter i alle sektorer følger FNs bærekraftsmål. Dette er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig utvikling, og vår undersøkelse viser at 8 av 10 norske forbrukere ønsker å bidra til en slik utvikling. Frem til i dag har bærekraft og tiltak hos aktørene vært mer preget av top down enn bottom up. Nå skjer det en endring, noe som er avgjørende for å få forbrukerne med på laget. De trenger hjelp og tilrettelegging for at hverdagens mange små og store valg skal gå i en mer bærekraftig retning, og de savner tydelige bærekraftige alternativer.

Allergiske mot grønnvasking

Undersøkelsen går i dybden på kategorier som mat og drikke, transport og forbruksvarer. Vi belyser trender som norskprodusert og plantebasert mat, fossilfri mobilitet, brukthandel, gjenbruk og reparasjon. Vi ser også på forbrukernes forhold til natur, miljø og klima og hvordan dette påvirker ønsker om å bidra til en bærekraftig utvikling.

Rapporten peker på muligheter og hva virksomheter kan gjøre mer av. Selv om forbrukerne er allergiske mot grønnvasking, respekterer de oppriktige forsøk.  Så lenge bedrifter og andre er ærlige og transparente, er det lov å ta ett skritt om gangen.

For å lære mer om forbrukernes forhold til bærekraft og dine muligheter til å nå dem med bærekraftige produkter og tjenester, meld deg på vårt frokost-webinar her og bestill rapporten her.

Sunneva KilstiTa gjerne kontakt med sunneva@opinion.no dersom du ønsker å diskutere konkrete problemstillinger med oss.  

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen