fbpx

Færre planlegger å laste ned Smittestopp-appen

Antall nordmenn som sier de vil laste ned FHI-appen Smittestopp faller. Stadig flere sier nei.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt nordmenn om de tror de vil laste ned Folkehelseinstituttets (FHI) app Smittestopp, eller om de allerede har gjort det. Målingen startet allerede 4. april. Totalt 11.000 nordmenn er intervjuet.

Flere sier nei

Omtrent annenhver nordmann sier ja til at de tror de vil installere Smittestopp-appen på mobilen, eller allerede har gjort det. For cirka to uker siden oppga seks av ti det samme.

– Vi ser en tendens til at de som tidligere var usikre på om de ville laste ned appen, nå heller sier nei. Mange nordmenn var i begynnelsen tidlig ute med å si ja til appen, og spesielt etter at statsministeren lanserte den 16. april, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Andel nordmenn som nå sier nei til at de tror de vil laste ned appen har aldri vært høyere, nesten fire av ti. De som svarer vet ikke eller er usikre faller til cirka en av ti.

– Hvor mange som til slutt blir reelle brukere er uklart. Det er heller ikke sikkert at de som nå tror de vil laste ned appen, faktisk gjør det. Både koronasituasjonen i Norge og appens egenskaper vil spille inn, sier Askheim.

I starten var det litt flere menn enn kvinner som planla å laste ned appen, nå er det omvendt, hvor kvinner i større grad sier ja til Smittestopp.

Langt unna måltallet

Fagmiljøer har anslått at mellom 50 og 60 prosent av innbyggerne bør bruke appen for at tiltaket skal fungere. Det betyr nærmere 2,5 millioner aktive brukere.

– Omtrent hver tredje nordmann over 16 år har lastet ned Smittestopp så langt, men langt i fra alle disse er aktive brukere, trolig er tallet under totredjedeler av disse igjen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

FHI meldte 30. april at det var cirka 900.000 aktive brukere av Smittestopp-appen, det vil si at hver femte nordmann brukte appen aktivt. Antall nedlastinger av appen er nå rundt 1,5 millioner, men dette tallet dekker både de som har lastet ned, slettet, og eventuelt lastet ned igjen.

– Vi vet igjennom Norsk koronamonitor at nordmenns tillit til myndighetene er svært høy og at nordmenn flest går langt i å stille opp i koronadugnaden. Samtidig har det kommet en del kritikk mot Smittestopp, ikke alle forstår nytten og den er heller ikke ferdigstilt. Det vi ser nå en noe økende motvilje til å laste ned appen, sier Clausen.

Appen skal etter hvert varsle personer som har vært utsatt for smitte fra koronavirus, og gir data til FHI om hvordan befolkningen beveger seg og hvor stor grad av kontakt det er i befolkningen. Slik kan FHI vurdere hvordan smitteverntiltakene fungerer. Dette vil trolig først skje i slutten av mai.

I de tre testkommunene for appen som er Drammen, Trondheim og Tromsø, har kun opptil en av fire innbyggere tatt i bruk appen så langt, ifølge FHIs siste oversikt.

Grunner til ikke å laste ned

En tidligere undersøkelse gjennomført av Opinion, viste at på spørsmål om hva som er den viktigste grunnen til at man ikke vil installere denne appen, svarte 35 prosent at de er bekymret for at myndighetene vil misbruke dataene.

23 prosent oppga at de ikke trodde tiltaket har effekt og 21 prosent var bekymret for at uvedkommende får tilgang til dataene. Få oppgir at de ikke kjenner til appen eller at de ikke vil eller kan installere en app på telefonen.

Nylig meldte Dagens medisin at en uavhengig ekspertgruppe oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartement må utsette fristen for å komme med en overordnet vurdering av om sikkerhet og personvern er forsvarlig ivaretatt i appen Smittestopp.

Datatilsynet har også meldt at de har åpnet kontrollsak for å se nærmere på løsningene for innsamling og lagring av personopplysninger i Smittestopp-appen.

Opinion har publisert over 40 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med 10.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ta kontakt med:

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen