fbpx

Hver tredje bruker digitalt kulturliv i koronatiden

En av tre nordmenn har den siste måneden deltatt på en digital kulturopplevelse. Blant disse igjen har fire av ti betalt for kulturopplevelsen.

Norsk koronamonitor som gjennomføres av Opinion har spurt 1.647 nordmenn om deltagelse på digitale kulturopplevelser og i hvilken grad man betaler for disse.

32 prosent sier at de i løpet av den siste måneden har deltatt på en digital kulturopplevelse, for eksempel en live-konsert, standup eller teaterforestilling på internett. 41 prosent av de som har gjort dette, har også betalt for å delta.

– Koronasituasjonen har radikalt endret både kulturlivet og våre liv. På få uker har vi fått et stort digitalt publikum som også er villig til å betale for digitale kulturopplevelser. Potensialet for digital kultur er stort, men tilbud og etterspørsel vil avgjøre hvor stort dette markedet vil bli, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion AS.

Hun mener at det spesielt i år og neste år vil være et stort potensial for digitale kulturopplevelser gitt at koronasituasjonen fortsatt vil prege oss i stor grad, og at dette også kan endre noe på våre kulturvaner på lengre sikt.

Norsk koronamonitor viser at kvinner deltar noe mer på digitale kulturopplevelser enn menn, henholdsvis 34 mot 30 prosent. Høyest deltagelse finner vi blant dem som er i alderen 40 til 50 år, hvor fire av ti deltok på digitale kulturopplevelser den siste måneden.

Midt-Norge ligger høyest i landet hvor nesten annenhver siste måned har deltatt på digitale kulturopplevelser, noe som er nesten dobbelt så høyt som på Østlandet.

– En digital kulturopplevelse på sofaen kan sjeldent erstatte opplevelsen av å være i samme rom som kulturen finner sted og med stemningen som et levende publikum gir, men dersom man er redd for å bli smittet og syk, endrer dette spillereglene, sier Clausen.

Digital omstilling

Mange kulturinstitusjoner sliter med å omstille seg digitalt.

– Vi lever i en tid hvor alt fra bursdager, fredagspils og møter gjennomføres digitalt. Men mange større kulturinstitusjoner hadde ikke planer for dette, og ble i møtet med korona preget av avlysninger, permitteringer og stillstand, sier Clausen.

Hun mener at mange enkeltartister, kunstnere og ildsjeler i kulturlivet har vært flinkere til å benytte sosiale medier, arrangere livemusikk og digitale kulturopplevelser, og uansett om dette har vært gratis, betalt eller donasjonspreget.

– Selv om det ofte sies at kulturlivet er tett knyttet til kreativitet, er det ikke alltid slik at kulturlivet er først ute med innovasjon og omstilling i samfunnet. Digitalisering er også et eget fag, og det er dyrt og tidkrevende å finne riktige løsninger, sier Clausen.

Hun mener at det trolig er nødvendig med et nasjonalt løft, hvor store kulturinstitusjoner samarbeider bedre og at det kulturelle virkemiddelapparatet evner å tenke annerledes, dersom kulturlivet i Norge virkelig skal komme på banen digitalt før nordmenn er vaksinert, økonomien normalisert og livene våre vender mer tilbake til normalen.

Kultursektoren mistet 1,5 milliarder

I Menon Economics og BI Center for Creative Industries sin rapport Koronakrisen og kultursektoren, som nylig ble overlevert Kulturrådet, anslås det at 36 prosent av inntektene til kultursektoren har forsvunnet. For musikk anslås fallet til 50 prosent.

Rapporten anslår at kultursektoren i mars og april, mistet en omsetning på 1,5 milliarder kroner på grunn av koronakrisen.

Tidligere undersøkelser som Opinion har gjennomført for BI Center for Creative Industries, viser at 24 prosent av befolkningen i 2018 hadde sett på museums- eller kunstgjenstander på internett siste 6 måneder. Dette var en økning fra 16 prosent i 2016.

Opinion har publisert over 50 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med 10.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen