fbpx

Hvordan stiller nordmenn seg til bærekraft og grønn omstilling?

Før koronakrisen mente flertallet i befolkningen at myndighetene er nødt til å innføre strengere reguleringer for å tvinge folk og bedrifter til å leve mer bærekraftig.

Og selv midt under krisen mener halvparten at myndighetene bør innføre reguleringer for å stoppe klimaendringene på samme måte som de har gjort for å stoppe spredningen av Covid-19, eller aksepterer at myndighetene gjør dette.

Grønn omstart etter koronakrisen?

Spørsmålet var tema på Klimafrokost* 7. mai der Opinion bisto med innsikt om befolkningens perspektiver. Presentasjon og opptak av webinaret finnes her

I media blir det ofte fremstilt som at befolkningen er polarisert i spørsmål om klima og bærekraft, men i virkeligheten er man stort sett enige. Opinion sin nye undersøkelse om forbruker og bærekraft viser at kun 3 % mener at klimaendringene ikke er reelle.

Sammen med de 2 % som ikke bryr seg er dette en liten andel sammenlignet med mer enn 9 av 10 som mener klimaendringene er reelle. Halvparten mener enten at det er klimakrise eller at det haster å gjøre noe med klimaendringene nå.

FN har mål om å stanse klimaendringene innen 2030. Jo nærmere det året vi kommer, og jo flere konsekvenser vi kjenner og ser i nærmiljøet, jo flere vil sannsynligvis føle på det akutte behovet ved å gjøre noe med klimaendringene.

Hvordan mener folk at vi skal klare å stoppe klimaendringene og få en bærekraftig utvikling fremover? Flertallet er enige om at alle må gjøre sitt. Verken teknologi, enkeltmennesker, myndigheter eller næringsliv skal løse utfordringene alene. Det er en felles oppgave der folk forventer at alle bidrar til løsningen.

*Klimafrokost er arrangert av Norsk klimastiftelse med støtte fra Kavlifondet. 

Vil du vite mer om hva du og din virksomhet kan gjøre for å hjelpe forbrukerne å ta flere bærekraftige valg? Bestill rapporten ‘Forbrukere og bærekraft 2020’ her.

For mer informasjon ta kontakt med:

Mia Charlotte Harboe på 936 79 343 eller mia@opinion.no

Sunneva KilstiSunneva Kilsti (pressekontakt) på 982 60 852 eller sunneva@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen