fbpx

Korona bra for klima på kort sikt

Nesten to av tre nordmenn tror at koronaepidemien vil redusere de globale klimautfordringene på kort sikt, men folk flest tror ikke dette blir tilfelle på lengre sikt.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 2.500 nordmenn om de tror at koronaepidemien vil redusere de globale klimautfordringene på kort og lang sikt.

Nesten to av tre nordmenn (64 %) tror korona har positiv klimaeffekt på kort sikt. 18 prosent svarer nei og ytterligere 18 prosent vet ikke.

– I alle aldersgrupper tror et flertall at korona på kort sikt reduserer klimautfordringene, men det er spesielt i aldersgruppen under 30 år at flest mener dette, med syv av ti, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Jo høyere utdanning nordmenn har, desto flere tror korona har positiv klimaeffekt på kort sikt.

Lang sikt en annen sak

Spør man derimot om koronaepidemien vil redusere de globale klimautfordringene på lang sikt, blir svaret et annet. Kun 22 prosent tror på langsiktig effekt, et flertall på 54 prosent sier nei og 24 prosent vet ikke.

Uansett utdanningsnivå svarer nordmenn det samme.

– Folk flest tror ikke at koronaepidemien vil redusere de globale klimautfordringene på lang sikt, ei heller den yngre generasjonen tror dette, sier Clausen.

Kun en av fire under 30 år tror på langtidseffekt, mens seks av ti unge sier nei.

Hun tror dette også har sammenheng med at nordmenn forventer at mange land vil forsøke å hurtig gjenoppta egen økonomi så snart epidemien er under kontroll, og at dette prioriteres høyere enn klimautfordringene.

– Det sies gjerne politisk at etter korona skal vi ikke tilbake til der vi var, men inn i en grønnere fremtid. Tiden får vise hva som skjer, men det er ikke usannsynlig at nasjonalistiske veksthensyn vil bli en utfordring for globalt samarbeid og forpliktende klimapolitikk, sier Clausen.

På begge spørsmålene svarer kvinner og menn ganske likt, men litt flere kvinner tror korona får positiv effekt på de globale klimautfordringene både på kort og lang sikt.

Opinion har publisert over 60 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Opinion har også nylig publisert en rapport om nordmenns forhold til klima og bærekraft.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med 10.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen