fbpx

Mange dropper eller utsetter sommerferien

En av fire nordmenn dropper eller utsetter sommerferien i år på grunn av koronautbruddet. Samtidig frykter nesten annenhver at også sommerferien til neste år kan bli påvirket av koronasituasjonen.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 2.500 nordmenn om de helt eller delvis kommer til å droppe eller utsette sommerferien i år på grunn av koronautbruddet. I tillegg er det spurt om nordmenn frykter at sommerferien til neste år – altså i 2021, også kan bli påvirket av koronasituasjonen.

Hele 26 prosent sier at de helt eller delvis kommer til å droppe eller utsette sommerferien i år på grunn av koronautbruddet. 54 prosent sier nei og 20 prosent svarer vet ikke/ikke relevant.

– Årets sommerferie blir ikke bare preget av Norgesferie for folk flest og mindre planlegging enn normalt. I tillegg velger en betydelig del av befolkningen å mer eller mindre droppe eller utsette ferien i år på grunn av korona, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Han forklarer at uansett om man er i arbeid eller ikke, oppgir omtrent like mange at de dropper eller utsetter årets sommerferie. Men i tillegg sier enda flere som ikke er i arbeid vet ikke/ikke relevant.

– De under 30 år sier i størst grad at de dropper eller utsetter årets sommerferie på grunn av koronasituasjonen, hvor mer enn hver tredje oppgir dette. I tillegg er det mange som ennå ikke vet hva de gjør eller uansett har andre planer, sier Askheim.

Frykter også neste sommer

Over fire av ti nordmenn (43 %) frykter at også sommerferien deres til neste år – altså i 2021 – kan bli påvirket av koronasituasjonen. Kun 38 prosent sier nei og ytterligere 19 prosent svarer vet ikke/ikke relevant.

– Dette er et klart signal om at ikke bare årets sommerferie blir berørt av korona, men at mange stålsetter seg for at det heller ikke neste år blir en helt normal sommerferie, sier Askheim.

Annenhver under 50 år frykter at sommerferien neste år kan bli påvirket. I tillegg er de i større familier som frykter dette mest.

– Det er nok flere grunner til at mange frykter for sommeren også neste år. Det ene er at koronaepidemien kan vedvare, det andre er hvordan ulike turistmål i utlandet håndterer situasjonen i 2021, samt at også privatøkonomi og et tøffere arbeidsmarkedet fremover spiller inn på fremtidige ferieplaner, sier Askheim.

Han tror at disse tallene også vil bety at reiselivsnæringen og flybransjen ikke bare står overfor store utfordringer i å planlegge og gjennomføre året feriesesong, men at mye usikkerhet vil vedvare inn i neste års ferieavvikling. Samtidig åpner dette muligheter for den norske turistnæringen i å tidlig tilby forutsigbare og trygge ferieløsninger for usikre nordmenn til neste år.

Opinion har publisert ca. 60 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med 10.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ta kontakt med:

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen