fbpx
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

En av tre tror at den økonomiske situasjonen i Norge vil bli dårligere den neste måneden. Dette er en kraftig nedgang fra mars hvor hele åtte av ti sa det samme.

Helt siden Norge stengte ned for nøyaktig to måneder siden og frem til nå, har Norsk koronamonitor fra Opinion spurt til sammen 28.500 nordmenn om hvordan de vurderer norsk økonomi.

De siste dagene tror 35 prosent at den økonomiske situasjonen i Norge vil bli dårligere den neste måneden. 41 prosent tror den vil forbli uendret og 24 prosent bedre.

Sammenstilles dette med den første uken etter nedstengningen, svarte 82 prosent dårligere, 12 prosent uendret og kun 6 prosent bedre. Samme tendens holdt seg gjennom mars måned.

- Antall nordmenn som nå tror på bedring i norsk økonomi fremover, er nå mangedoblet sammenlignet med i starten av nedstengningen av Norge. Like fullt er vi fortsatt mer pessimistisk enn optimistisk på vegne av norsk økonomi, sier Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Revidert nasjonalbudsjett

Dagen før fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett, samt i Norsk koronamonitors måling rett etter fremleggelsen av budsjettet, falt andel nordmenn som tror den økonomiske situasjonen i Norge blir bedre neste måned.

- Revidert nasjonalbudsjett ser ut til å ha gjort nordmenn litt mer skeptiske til norsk økonomi fremover, sier Askheim.

I revidert nasjonalbudsjett som ble fremlagt i går, anslår fastlands-BNP å falle med 4 prosent i 2020. Oljepengebruken er økt med ca 175 milliarder kroner, til historisk høye 419,6 milliarder.

Bekymring for egen økonomi mer stabil

De siste dagene oppgir 30 prosent at de er bekymret for egen økonomi. Flertallet, 55 prosent, er ikke bekymret og 15 prosent svarer verken eller. Dette er omtrent som snittet for hele perioden Norge har vært nedstengt.

Mer enn annenhver nordmann er bekymret for den norske økonomien som følge av koronaepidemien. De siste dagene oppgir 56 prosent dette, mens 19 prosent ikke er bekymret og 25 prosent svarer verken eller.

- Selv om det fortsatt er slik at flere nordmenn bekymrer seg for den norske økonomien, enn for sin personlige økonomi, er gapet mellom disse mindre i dag enn tidligere. Dette kan være et signal om at flere opplever egensituasjonen som konstant utfordrende og at tiltakspakkene som har kommet ikke har gitt effekt på alle, sier Askheim.

Også disse spørsmålene er stilt daglig i to måneder, hvor til sammen 28.500 nordmenn er spurt i perioden.

Opinion har publisert over 50 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med 10.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ta kontakt med:

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Sharing is caring: Del artikkelen med andre!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Få vårt nyhetsbrev og invitasjon til seminarer