fbpx

Rekordopptur i forbrukertillit og historisk stemningsskifte

Forbrukertillitsindeksen har aldri økt så mye fra en måned til en annen. Målingene har pågått siden 2007.

De siste ukene har det vært stemningsskifter i befolkningen i takt med lettelser i restriksjonene som ble innført for å hindre spredningen av koronaviruset.

– Lettelser i restriksjonene sender forbrukertilliten oppover i mai. Målingen i mai byr på lyspunkter, sier seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) øker markant fra april til mai, fra minus 13,3 poeng til minus 4,4 poeng, viser den siste tillitsmålingen fra Opinion. Dette er den sterkeste økningen i forbrukertilliten fra en måned til annen som er målt i tidsserien fra 2007.

CCI falt dramatisk fra februar til mars, til sitt nest laveste nivå i tidsserien. Indeksen hadde aldri falt så mye på en måned som den gjorde da. I april falt CCI ytterligere, fra minus 10,4 poeng i mars til minus 13,3 poeng, og var med det på sitt laveste nivå i tidsserien.

– Alle de fire indikatorene som utgjør CCI øker signifikant fra april til mai, og aller sterkest er økningen for tilliten til landets økonomi om 12 måneder, etterfulgt av sannsynligheten for å kjøpe større forbruksgoder om 12 måneder, sier Høidahl.

Tilliten til egen økonomi om 12 måneder går fra negativ til positiv i mai, det vil si at det nå er flere som tror at egen økonomi vil være bedre enn dårligere om 12 måneder.

25 prosent i det landsrepresentative utvalget oppgir at de tror at husholdningens økonomiske situasjon vil være litt eller mye bedre om 12 måneder, sammenlignet med i dag, mot 16 prosent i april, mens 19 prosent tror den vil være litt eller mye dårligere, mot 25 prosent i april.

– Den positive endringen for CCI-indikatorene bidrar også til at den samlede kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for kjøp av bil, bolig, større forbruksvarer og oppussing kommende 12 måneder øker markant i mai, sier Høidahl.

I april var kjøpsindeksen lavere enn den var både under finanskrisen og i den ganske lange perioden etter oljeprisfallet i juni 2014.

Målingen er gjennomført i perioden 12. – 18. mai i et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer over 18 år.

Forbrukertillitsindeksen er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen