fbpx

Tillit til regjeringens ti koronauker

Hele 76 prosent har tillit til informasjonen som gis av regjeringen. Klart færre, i overkant av annenhver nordmann, har tillit til at regjeringen har iverksatt de nødvendige økonomiske tiltakene, viser tall for de ti første ukene siden nedstengningen av Norge.

Norsk koronamonitor fra Opinion har kontinuerlig spurt nordmenn om hvordan de vurderer informasjon og tiltak fra regjeringen. Målingene er gjort daglig og til sammen over 30.000 nordmenn er spurt gjennom de siste ti ukene.

Målt tillit hver dag

Norsk koronamonitor har målt nordmenns tillit til regjeringen helt siden fredag 13. mars. Tilliten til informasjon fra regjeringen for perioden samlet, viser at 76 prosent har tillit. 10 prosent har ikke tillit, mens 14 prosent svarer verken eller.

– Den siste uken er tilliten marginalt høyere enn gjennomsnittet for hele koronaepidemien. Dette viser at tilliten til informasjon som gis fra regjeringen heller styrkes enn svekkes, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I gjennomsnitt oppgir kun en av ti nordmenn at de ikke har tillit til informasjon som gis av regjeringen. Dette har endret seg lite under koronaepidemien, men var svakt høyere første uke etter nedstegning av Norge, samt heller økte litt etter regjeringens beslutning om å gjenåpne Norge.

Kvinner har noe høyere tillit enn menn til informasjonen fra regjeringen (79 % mot 72 %) under koronaepidemien. Tilliten øker også med alderen, fra 70 prosent blant de under 30 år til 83 prosent blant de over 60 år. Nord-Norge viser litt lavere tillit enn andre landsdeler. Om man er i jobb eller ikke skiller lite på tilliten som folk har til informasjon fra regjeringen.

Mindre tillit til regjeringens tiltak

I perioden samlet sett oppgir 56 prosent av befolkningen at de har tillit til at regjeringen har iverksatt de nødvendige økonomiske tiltakene for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi. 16 prosent er uenig, mens 28 prosent svarer verken eller.

– Tilliten til regjeringens økonomiske tiltak svinger noe mer. Siste uke har nordmenn litt lavere tillit sammenlignet med gjennomsnittet for hele koronaperioden, sier Clausen.

Også på dette spørsmålet er over 30.000 nordmenn spurt.

I befolkningen generelt har kvinner større tillit til at regjeringen har iverksatt de nødvendige økonomiske tiltak enn menn (60 % mot 51 %). Jo yngre man er, desto færre har tillit til de økonomiske tiltakene.

Opinion har publisert over 50 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.
Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med 10.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen