fbpx

Vi frykter mindre smitte, men koronabekymring for familien består

Vi er stadig mindre redd for å bli koronasmittet selv, men fortsatt bekymret for familien.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt hele 25.000 nordmenn om deres bekymringer for selv å bli koronasmittet eller at noen i familien blir utsatt for smitte. Målingene startet dagen Norge stengte ned og koronabekymringen er målt daglig frem til nå.

– Den første måneden etter at Norge stengte ned var det klart flere som var bekymret for å bli smittet. De siste par ukene ser vi at dette har endret seg og flere nordmenn oppgir nå at de ikke lengre er bekymret for å bli smittet selv, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Siden 19. april er det flere nordmenn som ikke lengre er bekymret for å selv bli smittet, enn som frykter å bli smittet. Nå oppgir hele fire av ti (38 %) at de ikke er bekymret for å bli smittet, omtrent tre av ti (32 %) er bekymret og resten (29 %) svarer verken eller.

–  Det er åpenbart slik at folk flest i mindre grad er redd for å bli smittet. Likevel er vi fortsatt klart engstelig for at noen andre i familien kan bli smittet av koronaviruset, sier Askheim.

Bekymret for familien

Nå oppgir seks av ti (60 %) nordmenn at de er bekymret for at noen i familien vil bli smittet av koronaviruset. To av ti (20 %) er ikke bekymret og like mange svarer verken eller (20 %). Dette er omtrent som snittet for hele perioden Norge har vært nedstengt.

– Frykten for å bli smittet selv øker naturligvis med alder, og mens kun hver fjerde under 30 år sier dette oppgir dobbelt så mange over 60 år det samme. Likevel er det de yngste blant oss som er mest bekymret for koronasmitte i øvrig familie, sier Askheim.

De under 30 år er på topp i landet i å bekymre seg for at noen i familien blir smittet, hvor syv av ti sier dette. Frykten for at noen i familien blir smittet er høyest i Oslo, men det samme preger hele Norge, hvor cirka to av tre i befolkningen bekymrer seg for at noen i familien blir koronasmittet.

– Nordmenn flest er som tidligere i koronafasen fortsatt alvorlig bekymret for at noen i familien kan bli koronasmittet, men færre oppgir selv at de er engstelige for å bli smittet selv, sier Askheim.

Også de eldre i befolkningen er mer engstelig for at noen andre i familien blir smittet av korona, enn at de selv blir smittet.

Opinion har publisert over 40 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ta kontakt med:

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen