fbpx

De eldre sliter tror nordmenn

Hver tredje nordmann tror at de eldre i samfunnet har det dårlig for tiden. Klart færre tror de yngre sliter. Men hvem som tror hva overrasker.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 2.000 nordmenn om de tror eldre og yngre i samfunnet tross alt har det bra eller dårlig for tiden.

Hver tredje nordmann (33 %) tror at de eldre i samfunnet har det dårlig for tiden. 37 prosent tror de har det bra og 22 prosent tror verken bra eller dårlig. 8 prosent svarer vet ikke.

– Det er liten tvil om at nordmenn er bekymret for hvordan de eldre har det under koronatiden. De eldre er i en ekstra sårbar gruppe i møte med viruset og mange frykter nok at eldre sliter med praktiske gjøremål og sosial kontakt, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Kvinner tror i langt større grad at de eldre har det dårlig for tiden, hvor 37 prosent sier dette, mot 29 prosent blant menn.

De yngre tror de eldre sliter

De som i størst grad tror at de eldre sliter, er de unge under 30 år. Her svarer hele fire av ti (40 %) at de tror de eldre har det dårlig, kun 24 prosent av de yngre tror de eldre har det bra.

De eldre selv, derimot svarer annerledes. Blant alle som er 60 år eller eldre, svarer 23 prosent at de tror de eldre i samfunnet har det dårlig, mens langt flere 46 prosent sier bra.

– De yngre tror i nesten dobbelt så stor grad at de eldre har det dårlig, sammenlignet med det som de eldre selv sier, sier Clausen.

Folk flest tror de yngre har det bra

På spørsmål om man tror at de yngre i samfunnet tross alt har det bra eller dårlig for tiden, svarer hele seks av ti nordmenn bra (59 %). 14 prosent tror dårlig, mens 19 prosent svarer verken bra eller dårlig. 7 prosent vet ikke.

Blant de yngre selv, derimot, svarer under halvparten bra (48 %), 24 prosent dårlig og 21 prosent verken bra eller dårlig.

Blant de over 60 år tror kun 9 prosent at de yngre i samfunnet har det dårlig.

– Det interessante er at de yngre først og fremst tror at de eldre sliter, mens de eldre i langt mindre grad er bekymret for de yngre. Samtidig tyder tallene på at det er de yngre som i størst grad har det dårlig for tiden, sier Clausen.

Clausen sier at det er individuelt og sammensatt hva som gjør at noen har det bra eller dårlig. Man må skille mellom fysisk og psykisk helse, usikkerhet rundt økonomi og jobb, hjemmehjelp, endring i tilværelsen, ensomhet og mangel på sosial kontakt. Dette slår til dels ulikt ut i ulike aldersgrupper.

En av ti yngre har det dårlig

Under hele koronaepidemien har Norsk koronamonitor spurt til sammen 40.000 nordmenn følgende: Totalt sett, hvordan vurderer du din egen situasjon akkurat nå. Vil du si at det går bra med deg, dårlig med deg eller verken bra eller dårlig?

De som i størst grad oppgir dårlig, er de yngre under 30 år, hvor 10 prosent sier dårlig, 65 prosent sier bra og 26 prosent verken bra eller dårlig.

Blant de over 60 år, svarer 3 prosent dårlig, 80 prosent bra og 17 prosent verken bra eller dårlig, på samme spørsmål.

Opinion har publisert over 70 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 12.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen