fbpx

Håndvask og avstand glipper mer

Hver fjerde nordmann er ikke lengre like oppmerksom på å vaske hender og holde avstand.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 40.000 nordmenn om de tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, reduseres eller forbli uendret. Målingene har foregått daglig i over tre måneder. I tillegg er 2.400 nordmenn spurt om de er like oppmerksomme på å vaske hender og holde avstand for tiden, sammenlignet med tidligere i koronaepidemien.

Den siste uken sier 27 prosent at de ikke lengre er like oppmerksomme på å vaske hender og holde avstand for tiden, sammenlignet med tidligere i koronaepidemien. 69 prosent er like oppmerksomme på dette som tidligere, mens 4 prosent vet ikke.

– Det er heller den yngre halvdelen av befolkningen enn den eldre som fusker stadig mer med hygiene og sosial distansering, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Verst er det blant de mellom 30-39 år, hvor hele 44 prosent ikke lengre er like oppmerksomme på håndvask og avstand. Deretter følger de under 30 år, med 36 prosent. Flinkest er de over 60 år, hvor kun 10 prosent svarer det samme. Det er lite kjønnsforskjeller rundt dette.

Verre i arbeidslivet

Hver tredje person (32 %) i arbeidslivet sier de ikke lengre er like oppmerksomme på hygiene og avstand.

– Jo høyere utdanning man har, desto mer ser det ut til å skli litt ut for tiden, sier Clausen.

Blant de med langvarig høyere utdanning svarer hele 38 prosent at de ikke lengre er like oppmerksomme, mens 33 prosent med kortere høyere utdanning svarer det samme. Tilsvarende tall for de med grunnskole eller videregående utdanning er 22 prosent.

Forventninger om smitte øker

Den siste uken øker også antall nordmenn som tror på økt koronasmitte fremover. 51 prosent tror at antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke. 24 prosent tror antallet vil reduseres, mens resten tror at det forblir uendret (25 %).

– Mye tyder på at gjenåpningen av Norge gjør at flere forventer økning av koronasmitte. I tillegg observerer folk både sin egen og andres adferd og ser at smittetiltak oftere utfordres nå enn tidligere, sier Clausen.

Som et gjennomsnitt for de to foregående ukene svarte henholdsvis 41 prosent at de tror smittetilfellene vil øke, 31 prosent at de vil reduseres og 28 prosent forbli uendret.

Opinion har publisert over 70 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 12.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen