fbpx

Hver tredje unngår helsetjenester

Hver tredje nordmann sier de unnlater eller utsetter å oppsøke helsetjenester som følge av koronaepidemien.

Norsk koronamonitor fra Opinion har i samarbeid med Røde Kors spurt over 10.000 nordmenn om de har unnlatt eller utsatt å oppsøke helsetjenester som følge av koronaepidemien, for eksempel fastlege, hjemmehjelp, psykolog eller lignende.

33 prosent sier ja til dette, og andelen har vært ganske stabil i april og mai. Blant de som er under 40 år svarer fire av ti ja.

– Det er tydelig at det ikke bare er eldre personer som holder seg hjemme og som er engstelige for smitte. Yngre mennesker unngår i minst like stor grad å bruke helsetjenester, slik som fastlege og psykolog, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun tror det kan være flere grunner til at mange unnlater eller utsetter å oppsøke helsetjenester, slik som bekymring for smittesituasjonen, at det ikke oppleves akutt, et ønske om å ikke være til bry og kanskje litt frykt for å ikke blir prioritert fordi andre kan ha større utfordringer.

Kvinner sier i større grad enn menn at de unngår bruk av helsetjenester, hvor 37 prosent av kvinnene sier at de har unnlatt eller utsatt å oppsøke helsetjenester som følge av koronaepidemien, mot 28 prosent av menn. Flest unngår bruk av helsetjenester i Oslo (38 %).

Mange advarer

Helseminister Bent Høie har tidligere gått ut og oppfordret nordmenn til å ta kontakt med legen sin på samme måte som før koronautbruddet, og sier at det er viktig at pasienter tar kontakt med sin fastlege når de følger seg dårlig eller føler noe er galt.

– Fra mange hold blir det meldt om at mange avlyser og utsetter legetimene sine. Enkelte minner om at kreft ikke tar pause, andre at mangel på profesjonell hjelp kan øke så vel psykiske lidelser som fysiske plager, ikke minst blant de med kroniske lidelser, sier Clausen.

Helseforetakene har redusert omganget av planlagte operasjoner og mottar færre henvisninger enn normalt. I rapporten Endringer i aktiviteten i helsetjenester mars og april 2020 fra Helsedirektoratet fremkommer det at det har vært en markant aktivitetsnedgang som har resultert i at mange pasienter har fått et redusert helsetilbud og økt risiko for forverret helse.

Opinion har publisert over 60 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med 10.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen