fbpx

Koronafrykten for jobben avtar

En av fem har nå mistet jobben, blitt permittert eller frykter for jobben (19 %). Den første uken med korona, oppga en av tre det samme (34 %).

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 34.000 nordmenn om de har mistet jobben, blitt permittert eller frykter for å miste jobben eller bli permittert som følge av koronautbruddet.

– Stadig færre frykter for jobben. Nå oppgir hver femte at de har mistet, blitt permittert eller frykter for jobben. I første uke med et koronastengt Norge oppga hver tredje det samme, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Den siste uken oppgir ca 19 prosent at de enten har mistet jobben, blitt permittert eller frykter for å miste jobben eller bli permittert. 5 prosent har mistet jobben, 8 prosent blitt permittert og 5 prosent frykter å miste jobben/bli permittert. Resten sier nei eller vet ikke.

Den første uken hvor Norge stengte ned sa ca 34 prosent det samme, hvorav 12 prosent hadde mistet jobben, 9 prosent blitt permittert og 12 prosent fryktet å miste jobben/bli permittert.

Kun halve Norge var trygg

Den første uken med nedstengning av Norge, var det 52 prosent som sa nei til at de hadde mistet jobb, blitt permittert eller frykter for jobben. Nå sier 71 prosent nei til det samme.

– Selv om tallene er blitt bedre, er det ingen tvil om at arbeidsmarkedet er veldig tøft for tiden og en åpenbar utfordring for svært mange blant oss, sier Clausen.

NAV har så langt utbetalt 8,5 milliarder kroner i dagpenger under koronakrisen. I månedsskiftet mars og april utgjorde de helt eller delvis ledige 14,7 prosent av arbeidsstyrken, i følge NAV. Nå er totalt 12 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere. I følge NAV er 7,2 prosent av arbeidsstyrken for tiden permitterte.

Oslo mindre på topp

I begynnelsen var det en klar tendens til at kvinner oppga i større grad enn menn å bli permittert og at andelen permitterte var høyest i Oslo. Samtidig var det vanligere med permitteringer blant de yngre undre 30 år.

– Nå er det heller flere menn enn kvinner som oppgir å være permittert, og Oslo er ikke like tydelig på toppen som før, men det er fortsatt tydelig at permitteringer er mest vanlig blant de under 30 år, sier Clausen.

Hun sier at det er en klar sammenheng mellom utdanningsnivå og ledighet. De med høyest udanning er i langt mindre grad berørt av koronasituasjonen frem til nå. Dette har nok både med utdanningsnivå å gjøre, samt ikke minst at typiske jobber som krever mindre utdanning ble mer berørt av koronasituasjonen innledningsvis.

De unge straffes hardest

Den yngre delen av befolkningen har i størst grad mistet jobben, blitt permittert eller frykter for jobben. Den første uken etter at Norge ble koronastengt oppga over halvparten av de under 30 år dette (52 %). Den siste uken oppgir 32 prosent det samme.

– Selv om det er færre som frykter for jobbsituasjonen nå enn tidligere, er det liten tvil om at det er den yngre generasjonen som er mest berørt av koronasituasjonen i en økonomisk og karrieremessig forstand, sier Clausen.

En ekstrem periode

Opinion valgte umiddelbart å igangsette Norsk koronamonitor med daglige undersøkelser rundt koronasituasjonen. Fra første dag Norge stengte ned strømmet det inn tall som langt ifra var hverdagskost for et analysemiljø.

– Fra første stund satt vi på ekstreme tall rundt permitteringer, oppsigelser og frykt for arbeidsplasser og lenge før myndigheter, NAV, media og interesseorganisasjoner oppdaget alvoret, sier Clausen.

Hun forteller at analyseteamet bak Norsk koronamonitor følte rett og slett at enkelte tall var ikke landet og samfunnsdebatten nødvendigvis moden for de første dagene av koronakrisen.

– Idet nedstengningen var et faktum, kom alle krisetallene samtidig inn. Vi satt med en merkelig følelse av at vi heller måtte avvente til samfunnet kom mer à jour med det vi allerede visste. Tross alt var dette en helsesituasjon og myndighetene måtte få ro til å fremme helsetiltak, sier Clausen.

Opinion har publisert over 60 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 10.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen