fbpx

Stadig færre tror på koronavaksine

I underkant av en av fire tror det kommer en vaksine mot koronaviruset i år. I slutten av april trodde halve befolkningen på vaksine i år.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 6.000 nordmenn om de tror det kommer en vaksine mot koronaviruset i løpet av året 2020.

Nå tror kun 24 prosent på en vaksine mot koronaviruset i løpet av 2020. Dette er en halvering fra i slutten av april hvor 48 prosent trodde det samme.

De med høyest utdanning tror klart minst på koronavaksine i år. Media omtalte tidligere i år at det stadig ble gjort fremskritt rundt vaksiner og ga ofte inntrykk av at det var nært forestående.

– Folk flest tror ikke lengre på at en vaksine er nært forestående, og forventer i økende grad at koronaviruset vil bli langvarig. Det har blitt stadig tydeligere for folk at det tar tid å lage en vaksine, og at produksjon og distribusjon også krever tid, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Vaksine tar tid

Clausen sier at stadig flere innser at det ikke bare handler om å fremstille en vaksine, det må gjennomføres kliniske tester på mennesker for å se om vaksinen fungerer og ikke har bivirkninger, i tillegg må en vaksine masseproduseres og distribueres til et globalt marked.

For eksempel tok det fire år å utvikle en vaksine mot kusma, som omtales som den raskeste vaksinen som har blitt laget fra bunnen av.

– Vi ser tydelig en endring i befolkningen, hvor stadig flere nordmenn tror at koronasituasjonen vil bli langvarig, sier Clausen.

Samtidig med at Norge stengte ned trodde kun hver fjerde nordmann at koronautbruddet ville vare ut året. Nå tror cirka tre fjerdedeler det samme.

Tror gjenåpning betyr økt smitte

To av tre nordmenn (65 %) tror at åpningen av samfunnet vil føre til økt koronasmitte i Norge. Kun 16 prosent tror ikke gjenåpningen gir økt koronasmitte, mens 22 prosent svarer vet ikke.

– Det er liten tvil om at nordmenn flest tror at gjenåpningen av Norge medfører økt smittefare, sier Clausen.

De under 50 år tror dette i størst grad og forventningen om økt smitte øker med utdanning. Totalt 4.800 nordmenn er spurt om de tror åpningen av samfunnet vil føre til økt smitte.

Opinion har publisert over 70 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 12.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen