fbpx

Syv av ti tror på ny smittetopp i høst

Hele 68 prosent av befolkningen tror det kommer en ny smittetopp i løpet av høsten 2020.

Norsk koronamonitor fra Opinion har de siste dagene spurt 1.045 nordmenn om de tror det kommer en ny smittetopp i løpet av høsten 2020.

Hele 68 prosent sier ja til at de tror det kommer en ny smittetopp i løpet av høsten 2020. 17 prosent sier nei og omtrent samme andel svarer vet ikke (15 %).

– Nordmenn stålsetter seg for en ny runde med koronautbrudd utover høsten, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun mener at nordmenns forventninger til smittesituasjonen fremover ikke bare er interessante i seg selv, men at forventninger også påvirker adferd, som igjen påvirker faktisk smittesituasjon.

– Dersom nordmenn faktisk forventer en ny smittetopp i høst, vil nok nordmenn flest også ta større ansvar i sommer for å begrense smittefaren. Dersom ingen trodde på ny smittetopp, ville adferden kunne blitt mer uansvarlig, sier Clausen.

Forventningene til ny smittetopp i høst er høy og ganske lik i alle aldersgrupper under 60 år, men litt lavere blant de som er eldre enn dette. Kvinner tror i litt større grad på en ny smittetopp enn menn, hvor henholdsvis 71 prosent av kvinner og 66 prosent av menn oppgir dette.

Forventer økt smitte

Den siste uken oppgir et klart flertall, på 56 prosent, av Norges befolkning av de tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke. 21 prosent tror på reduksjon, mens 23 prosent antall koronasmittede forblir uendret.

– Nordmenns forventninger til økt koronasmitte i Norge fremover ligger nå på et høyere nivå enn for gjennomsnittet i hele koronaperioden. Forventninger om at flere nå blir smittet har økt tydelig de siste ukene, sier Clausen.

Andel nordmenn som forventer økning av koronasmittede fremover, er nå to prosentpoeng høyere enn for gjennomsnittet i hele koronaperioden. For koronaperioden samlet, oppgir 54 prosent økning, 25 prosent reduksjon, mens 21 prosent tror situasjonen forblir uendret.

Totalt 44.500 nordmenn har siden epidemien kom til Norge, blitt løpende spurt om deres forventninger til koronasmitte fremover.

Opinion har publisert over 70 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 12.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen