fbpx

Tilliten til regjeringen faller

Det er nå tre måneder siden Norge ble koronastengt og tilliten til regjeringen faller samtidig med at samfunnet åpner opp. Færre enn to av tre har tillit til informasjon som gis av regjeringen og under halvparten har tillit til de økonomiske tiltakene.

Norsk koronamonitor fra Opinion har kontinuerlig spurt nordmenn om hvordan de vurderer informasjon og tiltak fra regjeringen. Målingene er gjort daglig og til sammen ca. 39.000 nordmenn er spurt de siste tre månedene.

Et kvartal med korona

Den siste uken oppgir 64 prosent at de har tillit til informasjon som gis av regjeringen. 19 prosent har ikke tillit, mens 17 prosent svarer verken eller. Andelen som har tillit ligger nå 10 prosentpoeng under gjennomsnittet for hele tremånedersperioden.

– Nøyaktig et kvartal har gått siden regjeringen stengte Norge. Åpningen innbyr ikke til samme tillit. Trolig er dette et uttrykk for at tilliten til myndighetene er høyest når nordmenn opplever felles krise, samt at mange føler usikkerhet rundt farten på gjenåpningen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun legger til at tilliten til regjeringen generelt ser ut til å falle med gjenåpningen. Et Norge under press styrker samhold hvor ledelse premieres, men tilliten til regjeringen vil ikke automatisk vedvare når Norge vender tilbake.

Samtidig mener hun at mange med underliggende sykdommer er engstelige, at folk flest har familiemedlemmer eller venner i risikogrupper, samt at mange har ofret mye og fortsatt gjør det av hensyn til fellesskapet og dugnaden i en fortsatt pågående epidemi.

– Folk flest ofret påsken, 17. mai og sannsynligvis også sommerferien, i tillegg til daglige anstrengelser. Dugnaden har gitt resultater og en for rask åpning av samfunnet er således ikke et plaster på såret eller et entydig folkekrav, sier Clausen.

Fallende tillit til regjeringens tiltak

Kun 47 prosent har nå tillit til at regjeringen har satt i verk de nødvendige økonomiske tiltakene for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi. 23 prosent er uenig, mens 30 prosent svarer verken eller.

– Færre enn annenhver nordmann har nå tillit til regjeringens økonomiske tiltak. Vi må tilbake til de helt første dagene med nedstengningen for å finne like lave tall, sier Clausen.

Tilliten til regjeringens økonomiske tiltak ligger nå 7 prosentpoeng under gjennomsnittet for hele tremånedersperioden. Også på dette spørsmålet er ca. 39.000 nordmenn spurt.

Opinion har publisert over 60 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 12.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen