fbpx

Få tror vi blir immune

Seks av ti nordmenn synes det er vanskelig å vurdere hvor farlig koronaviruset er for folk flest. Kun en av fire tror man blir immun mot koronaviruset dersom man har blitt smittet.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 1.000 nordmenn om de tror at man blir immun mot koronaviruset dersom man har blitt smittet. I tillegg om de synes det er vanskelig å vurdere hvor farlig koronaviruset er for folk flest.

Kun hver fjerde nordmann (25 %) tror man blir immun mot koronaviruset dersom man har blitt smittet. 46 prosent tror ikke man blir immun og 29 prosent svarer vet ikke.

– Det er ikke bare folk flest som klør seg i hodet, fagfolk verden over spør seg selv det samme. Dersom man blir immun, blir neste spørsmål hvor lenge immuniteten varer, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Normalt blir folk immune når de har vært utsatt for et virus, men mye tyder på at de som har vært syke av koronaviruset har lave mengder antistoffer. Helsemyndighetene mener likevel at det er overveiende sannsynlig at personer som har hatt covid-19, får en beskyttelse mot å få sykdommen på nytt, men det er usikkert hvor lenge denne beskyttelsen varer.

Farlig for folk flest?

Norsk koronamonitor viser at hele seks av ti nordmenn (58 %) synes det er vanskelig å vurdere hvor farlig koronaviruset er for folk flest.

Medieomtaler om senskader på en rekke kroppsdeler hos tidligere koronapasienter, kan ha påvirket folk som tidligere så på korona mer som en influensa. Nora Clausen tror at flere unngår å havne i smittesituasjoner dersom man tviler på om man blir immun eller immuniteten er kortvarig, eller følgende av koronasykdom er alvorlige.

– Det er nok grunn til å tro at nordmenns adferd og holdninger til tiltak påvirkes av hvorvidt man oppfatter viruset som farlig og om smittede blir immun eller ikke, sier Clausen.

Opinion har publisert over 70 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 12.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen