fbpx

Hverdagen psykisk belastende for mange

En av fem nordmenn opplever livssituasjonen og hverdagen som psykisk belastende som følge av endringer i hverdagen etter koronautbruddet. 

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 24.000 nordmenn om hvordan de vurderer sin psykiske helse og livssituasjon etter koronautbruddet. I tillegg er 8.000 barnefamilier spurt om konfliktnivået i familien for tiden.

Ferie hjelper tross alt

I juli oppgir 22 prosent at de opplever nåværende livssituasjon og hverdag som psykisk belastende som følge av endringer i hverdagsrutiner knyttet til konsekvenser av koronautbruddet. Dette er en nedgang på henholdsvis 3 prosentpoeng fra juni og 8 prosentpoeng fra toppen i mars måned.  

– Fortsatt er det mange som sliter med en koronapreget livssituasjon. Det positive er likevel at andelen ikke har vært lavere på månedsbasis enn nå i juli. Ferietid har heldigvis hatt positiv effekt, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I alle aldersgrupper, er det en nedgang i andel som opplever livssituasjonen og hverdagen som psykisk belastende. Nedgangen har dog vært minst blant de over 60 år, men markant blant de under 30 år, som under hele koronaepidemien har hatt høyest andel som sliter.

– For første gang er det ikke lengre slik at det er de yngre som i aller størst grad sliter psykisk som følge av koronautbruddet. Sommeren ser ut til å ha virket spesielt positivt på de yngre, sier Clausen.

Ser man på utviklingen i løpet av juli, er det en tendens til at de eldre skiller seg ut med negativt fortegn og kanskje opplever hverdagen som stadig mer belastende.

Hva som ligger til grunn for å oppleve hverdagen som psykisk belastende etter koronautbruddet er naturligvis komplekst og individuelt.

Økt konfliktnivå og familiestress

Norsk koronamonitor har også spurt over 8.000 barnefamilier om de opplever økt konfliktnivå, stress eller negativ stemning i familien i disse dager.

Hver fjerde familie sier ja til dette i juli (25 %). Dette er en oppgang på 2 prosentpoeng fra juni, noe som kan tyde på at ferietid ikke har lagt en demper på konfliktnivået.

– Dersom man opplever mye sutring, krangel og konflikt i familien i sommer, så vit i det minste at man langt fra er alene. Kort lunte på grunn av endret tilværelse etter korona, er helt normalt i norske hus og hytter, sier Clausen.

En liten «trøst» er at tallene tyder på at det var verre tidligere under epidemien, for eksempel med stengte skoler, barnehager og hjemmepåske. I april svarte nesten hver tredje familie (33 %) at de opplevde økt konfliktnivå, stress og dårlig stemning i familien.  

Opinion har publisert over 90 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 12.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen