fbpx

Mer positive til munnbind dag for dag

Halve Norge stiller seg nå positive til bruk av munnbind. Andel negative og nøytrale blir stadig færre.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 6.000 nordmenn om de er positive eller negative til at vi skal bruke munnbind i Norge.

Nå er annenhver nordmann (49 %) positive til at vi skal bruke munnbind i Norge. 22 prosent er negative, mens 29 prosent svarer verken eller.

Stadig mer positiv

Andel nordmenn som er positive til å bruke munnbind i Norge har økt med hele 15 prosentpoeng siden juni.

– Viljen til at vi skal bruke munnbind i Norge ser ut til å øke dag for dag, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun tror i utgangspunktet ikke at nordmenn egentlig ønsker å bruke munnbind og viser til at det ikke er lang tid siden folk flest var ganske ambivalente til dette. Norge har lite smitte og vi har heller ikke tradisjon for å bruke av munnbind.

– Den økende oppmerksomheten rundt munnbind et trolig et resultat av å imøtekomme åpningen av Norge som mange er skeptiske til og tror vil medføre mer smitte. Samtidig opplever mange i sommer at stadig flere land går lengre enn oss i restriksjoner og innfører krav om munnbind, sier Clausen.

Tilbake i mai var 33 prosent positive, 37 prosent negative og 31 prosent nøytrale.

På en pressekonferanse i går, sa Folkehelseinstituttet (FHI) at det utover sommeren skal gjøres ytterligere vurderinger rundt munnbind. FHI uttalte at det å innføre dette tiltaket nå kanskje ikke er riktig tidspunkt, men noe som bør vurderes fram i tid hvis det blir en økning i smitte.

Opinion har publisert over 90 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 12.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen