fbpx

Norge holder ut med koronatiltak

Kun en av syv nordmenn mener påkjenningen på det norske folk er blitt for stor til at myndighetenes tiltak for å begrense koronasmitte kan forsvares. Like få mener de er for strenge.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 12.000 nordmenn om deres syn på fortsatt koronatiltak.

Flertallet er uenig i at påkjenningen på det norske folk er blitt for stor til at myndighetenes tiltak for å begrense koronasmitte kan forsvares. 60 prosent er uenig i dette, 25 prosent svarer verken eller, mens kun 15 prosent er enig i påstanden.

– Selv om årets sommerferie ikke ble helt som vanlig og vi har opplevd måneder med koronatilværelse, inkludert de strengeste tiltakene i Norge etter krigen, så er grensen ikke nådd for folk flest, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Andelen i befolkningen som mener påkjenningen er blitt for stor, har falt med 7 prosentpoeng fra juni og ligger siste uke under gjennomsnittet for hele koronaperioden. Uansett alder og geografi mener et solid flertall at tiltakene kan forsvares.

– Nordmenn har hele veien vist stor tillit til og forståelse for koronatiltakene. I sommer har nok mange merket seg at viruset er på fremmarsj i store deler av verden og at flere land på ny stenger ned. Følgelig har vi kanskje lite å klage over her i Norge, sier Clausen.

Flertallet er også uenig i at retningslinjene myndigheter har innført for å begrense koronasmitte er for strenge73 prosent er uenig i dette, 12 prosent svarer verken eller, mens 14 prosent er enig.

Blir langvarig

Norsk koronamonitor har også spurt 8.000 nordmenn om hvor mye lengre de tror at koronautbruddet vil vare i Norge. 13 prosent tror koronautbruddet vil vare i 2 år eller lengre, 24 prosent sier opptil 2 år, 51 prosent opptil ett år og 12 prosent sier opptil ett halv år.

Omtrent dobbelt så mange tror nå at utbruddet vil vare i mer enn 2 år, sammenlignet med hva nordmenn sa i mai og juni.

Opinion har publisert over 90 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 12.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen