fbpx

Økonomien vår etter fire koronamåneder

Flertallet tror at den økonomiske situasjonen i Norge vil bli uendret den neste måneden. Likevel er litt flere optimister enn pessimister. Tilbake i mars var åtte av ti pessimister.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt til sammen 49.400 nordmenn om hvordan de vurderer økonomien.

Vi har akkurat lagt bak oss de fire første månedene siden Norge stengte ned. I løpet av epidemien har nordmenns forventninger til landets økonomi og egen økonomi endret seg mye.

Nå i juli tror 24 prosent at den økonomiske situasjonen i Norge vil bli bedre den neste måneden. Et flertall på 55 prosent tror den vil forbli uendret og 21 prosent dårligere.

– Stadig flere forventer en uendret situasjon for norsk økonomi. Juni var den første måneden hvor flere trodde på en bedre fremfor dårligere utvikling, men ikke like mange tror på bedring nå i juli, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Situasjonen er uansett radikalt forskjellig fra mars, måneden Norge stengte ned, da svarte 81 prosent at de trodde den økonomiske situasjonen i Norge den neste måneden ville bli dårligere. 14 prosent sa uendret og kun 5 prosent bedre.

En av fem personlig bekymret

Nå oppgir 22 prosent at de er bekymret for sin personlige økonomi som følge av koronaepidemien. Flertallet, 64 prosent, er ikke bekymret og 14 prosent svarer verken eller.

Andelen som er bekymret for egen økonomi, faller igjennom epidemien og er nå 2 prosentpoeng lavere enn i juni og 12 prosentpoeng lavere enn i mars.

Flere er heller bekymret for den norske økonomien som følge av koronaepidemien, hvor 47 prosent sier dette. Dette er nå 2 prosentpoeng lavere enn i juni og 19 prosentpoeng lavere enn i mars.

– Omtrent dobbelt så mange nordmenn bekymrer seg for den norske økonomien, enn for sin personlige økonomi. Dette er en trend som har holdt seg igjennom epidemien, sier Clausen.

Mindre pengebruk for tiden

På spørsmål om nordmenns pengeforbruk er høyere, lavere eller uendret den siste uken, sammenlignet med en normal uke før koronautbruddet, svarer 13 prosent høyere, 29 prosent lavere og 58 prosent uendret.

Dette er ikke særlig ulikt gjennomsnittet for juni måned, men det er markant annerledes enn i april, hvor kun 7 prosent sa høyere, 53 prosent lavere og 39 prosent uendret.

– I en separat studie ser vi at omtrent annenhver forventer å bruke mindre penger på ferien i år, sammenlignet med tidligere ferier. Resten sier pengebruken blir omtrent som tidligere, mens forsvinnende få vil bruke mer penger på ferien i år, sier Clausen.

Opinion har publisert over 80 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 12.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen