fbpx

Rekordhøy frykt for koronasmitte

Så langt i august oppgir 40 prosent av alle nordmenn at de er bekymret for å bli smittet av koronaviruset. Dette er høyere enn for samtlige måneder under epidemien.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 54.000 nordmenn om deres bekymringer for selv å bli koronasmittet eller at noen i familien blir smittet.

Nå oppgir fire av ti (40 %) at de er bekymret for å bli smittet, omtrent tre av ti (31 %) er ikke bekymret og resten (29 %) svarer verken eller. Andelen som er bekymret har økt med 5 prosentpoeng fra juli og 9 prosentpoeng fra juni, samt er i tillegg 1 prosentpoeng høyere enn rekordmåneden mars.

– I august ser vi rekordnivå på antall nordmenn som er bekymret for å bli smittet. Vi ligger for tiden til og med over gjennomsnittet for mars, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Bekymringen for å bli smittet øker med alderen, fra hver fjerde under 30 år til annenhver over 60 år. Bekymringsnivået har økt i alle aldersgrupper, med unntak av de under 30 år som ligger uforandret sammenlignet med gjennomsnittet under epidemien.

I tillegg sier 64 prosent at de er bekymret for at noen i familien vil bli smittet av koronaviruset. Dette er høyere enn snittet for hele epidemien, men lavere enn i mars måned.

Mer tillit til informasjon enn tiltak

Tre av fire nordmenn (75 %) sier de har tillit til informasjon som gis av helsemyndighetene. 14 prosent har ikke tillit, mens 11 prosent svarer verken eller. Tilliten er 3 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet under epidemien.

Samtidig oppgir 63 prosent at de har tillit til at helsemyndighetene har satt i verk de nødvendige smitteverntiltakene for å begrense smitten. Dette er 11 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet under epidemien.

– Nordmenns tillit til informasjonen fra helsemyndighetene har ikke vært høyere enn nå, men tilliten til helsemyndighetenes tiltak har aldri vært lavere enn nå på månedsbasis, sier Clausen.

Opinion har publisert over 100 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen