fbpx

Pandemien er psykisk belastende

En av fire nordmenn opplever livssituasjonen og hverdagen som psykisk belastende som følge av endringer i hverdagen etter koronautbruddet. 

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 32.000 nordmenn om hvordan de vurderer sin psykiske helse og livssituasjon etter koronautbruddet. 

Sliter på de unge

Så langt i september oppgir 24 prosent at de opplever nåværende livssituasjon og hverdag som psykisk belastende som følge av endringer i hverdagsrutiner knyttet til konsekvenser av koronautbruddet. Dette er en nedgang på 6 prosentpoeng fra toppen i mars, men samtidig en oppgang på 2 prosentpoeng fra bunnen i juli.

– Gjennom hele pandemien er det den yngre delen av befolkningen som i størst grad opplever hverdagen som psykisk belastende. Unntaket var sommerferien, men nå begynner de igjen å toppe statistikken, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun tror spesielt de yngre hadde godt av sommeren. Påkjenningen av koronapandemien har vært tøff for mange unge, som både mister sosial kontakt, fysisk aktivitet, føler usikkerhet rundt jobb og karriere og opplever at de beste årene av sine liv blir skadelidende.

En ny studie fra Johns Hopkins universitetet i USA, som CNN omtalte i helgen, viser også at stress og depresjoner øker med koronasituasjonen.

Mange følger seg ensomme

23 prosent av befolkningen oppgir i september at de føler seg ensomme for tiden som følge av koronaepidemien. Ensomheten var på sitt høyeste i mai (27 %) og lavest i juli (20 %), men har vist en svak økning etter sommeren. 

I alle aldersgrupper er det mange som føler seg ensomme, men aller mest de yngre. Omtrent hver tredje person under 30 år føler seg ensom som følge av koronasituasjonen. 

Sluttet å gå ut av huset

Hver tiende nordmann sier i september at de i all hovedsak har sluttet med å gå ut av huset, som følge av koronaepidemien. Selv i sommermånedene var dette tilfelle.

– Det sier seg selv at det er en påkjenning å isoleres over lang tid. Og ser vi koronaperioden under ett, er det de yngste som i størst grad ikke går ut av huset, sier Clausen.

Blant de under 30 år oppga 11 prosent sist uke at de hovedsakelig har sluttet å gå ut av huset. Gjennomsnittet for hele koronaperioden er 20 prosent for denne aldersgruppen, noe som er klart høyere enn for andre aldersgrupper.

Norsk koronamonitor viser også at mange nordmenn har unnlatt eller utsatt å oppsøke helsetjenester som følge av koronaepidemien, herunder fastlege og psykolog. I september oppgir 28 prosent dette, som er omtrent som gjennomsnittet for hele koronaperioden (31 %).

Opinion har publisert 120 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen