fbpx

Tilbake på hjemmekontor

Antall nordmenn på hjemmekontor øker på ny. Mange må igjen møte hverandre digitalt, men langt i fra alle synes det er effektivt.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 21.000 nordmenn om de selv hovedsakelig er hjemmeværende, for eksempel har hjemmekontor, for tiden. I tillegg er nordmenn spurt om bruk av digitale møter og deres oppfatning av dette.

Nå oppgir en av tre arbeidstakere at de hovedsakelig har hjemmekontor (33 %).

–  Vi går inn i høsten med økt smittetrykk og som et rødt koronaland. Det betyr at hjemmekontor igjen er i ferd med å bli det normale for mange, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Statsministeren advarte nordmenn nylig om at det kan bli aktuelt å skjerpe inn reglene igjen og med tiltak for å få flere til å jobbe hjemmefra og unngå kollektivtransport.

I perioden Norge var nedstengt i mars og april oppga nærmere seks av ti i arbeidsstyrken at de hovedsakelig hadde hjemmekontor. Bruk av hjemmekontor falt deretter frem til august, men øker igjen i september.  

Digitale møter

Koronaåret 2020 ble året hvor mange mer eller mindre frivillig endte opp med en digital møtekultur.

Seks av ti nordmenn har i løpet av koronaperioden deltatt på digitale møter (61 %). Ser man utelukkende på arbeidsstyrken, svarer nærmere åtte av ti som er i arbeid dette (77 %).

Av de som har brukt digitale møter under koronaperioden, mener 37 prosent at digitale møter er mer effektive enn fysiske møter. 33 prosent sier de er mindre effektive, mens 24 prosent mener digitale og fysiske møter er like effektive. Resten vet ikke.

– Koronaviruset presset frem en helt ny digital møtekultur for mange. Men langt i fra alle opplever at dette er mer effektivt. Faktisk er det de yngre i befolkningen som i minst grad synes at digitale møter er en effektiv erstatning for fysiske møter, sier Clausen.

De som er i 40-årene synes i størst grad at digitale møter er mer effektivt, mens de under 30 år mener i størst grad at de er mindre effektive. De i 50-årene oppgir i størst grad at digitale møter er like effektive som fysiske møter.

Geografi har lite å si for i hvilken grad man synes at digitale møter er mer eller mindre effektive sammenlignet med fysiske møter, men det er en klar tendens til at folk i Nord-Norge synes at digitale møter er effektivt.

Opinion har publisert over 110 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen