fbpx

Tilliten til myndighetenes koronahalvår

Det er i dag et halvt år siden myndighetene stengte ned Norge på grunn av korona. Nå oppgir syv av ti at de har tillit til informasjon fra regjeringen. Men tilliten til de økonomiske tiltakene faller.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 61.000 nordmenn om hvordan de vurderer informasjon og tiltak fra regjeringen. Målingene er gjort kontinuerlig i et halvt år.

Denne uken sier syv av ti nordmenn (69 %) at de har tillit til informasjon som gis av regjeringen. 16 prosent har ikke tillit, mens 15 prosent svarer verken eller.

Tilliten var på månedsbasis på sitt høyeste i april (77 %) og på sitt laveste i juni (64 %), og ligger nå omtrent på gjennomsnittet for hele koronaperioden.

– Tilliten til informasjon fra regjeringen har egentlig vært ganske stabil. Den var høyest i starten av pandemien og falt når Norge åpnet opp, men har etter sommeren styrket seg igjen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Lavere tillit til økonomiske tiltak

Kun annenhver nordmann (47 %) har nå tillit til at regjeringen har satt i verk de nødvendige økonomiske tiltakene for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi. 22 prosent er uenig, mens 30 prosent svarer verken eller.

– Regjeringen scorer bedre på informasjon enn økonomiske tiltak. September ligger så langt an til å kunne bli den svakeste måneden under pandemien når det gjelder tilliten til regjeringens økonomiske tiltak, sier Clausen.

Tilliten til regjeringens økonomiske tiltak ligger nå 6 prosentpoeng under gjennomsnittet for hele koronaperioden.

Norge var dårlig beredt

Etter et halvt år med korona i Norge, svarer nå et flertall på 57 prosent nei til at Norge var godt nok beredt på å håndtere en pandemi som korona. 39 prosent svarer ja, mens 5 prosent vet ikke.

Opinion har publisert over 110 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen