fbpx

Trendskifte i september

Seks av ti forventer økt smitte i Norge. September ble likevel den første måneden siden mai med fallende trend. Nordmenn fikk samtidig mer tillit til hverandre.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 64.000 nordmenn om de tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, reduseres eller forbli uendret.

Seks av ti nordmenn tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke (60 %). 18 prosent tror på reduksjon, mens 22 prosent tror antallet forblir uendret.

– I flere måneder på rad har nordmenn i økende grad forventet mer smitte i Norge. September ble et trendskifte, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Mer gjensidig tillit

I september oppga 27 prosent av befolkningen at de har tillit til at folk flest i Norge følger råd og retningslinjer for å unngå smitte. Nordmenns tillit til hverandre falt fra 52 prosent i mai til sitt laveste nivå i midten av august (uke 33) hvor kun 16 prosent hadde tillit.

– Samtidig med at Norge åpnet opp i mai begynte tilliten vi har til hverandre å falle kraftig, men tilliten økte igjen da myndighetene på ny strammet inn på tiltakene etter sommeren. Hva som skjer fremover får tiden vise, sier Clausen.

Myndighetene meldte i dag om at de fra 12. oktober vil lette på en rekke nasjonale koronatiltak. Dette gjelder både skjenkestopp ved midnatt, åpning av breddeidretten og regler rundt arrangement. Statsministeren kalte det en ny fase, og kommunene får økt ansvar for å iverksette strengere tiltak der det er nødvendig.

– Folk flest står nok ikke på barrikadene for lettelser samtidig som smitten skyter fart i Europa og i hovedstaden, sier Clausen.

Hun sier at for eksempel full skjenkestopp i hele landet etter midnatt frem til nå har hatt solid støtte, og er følgelig ikke noe nordmenn mener regjeringen trengte å endre på med det aller første.  

Opinion har publisert over 120 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen