fbpx

Færre tror pandemien blir langvarig

Gjennom pandemien har nordmenn i økende grad antatt at pandemien blir stadig mer langvarig. Oktober signaliserer et skifte.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 23.000 nordmenn om hvor mye lengre man tror at koronautbruddet vil vare i Norge. I tillegg er nordmenn spurt om deres syn på fortatt koronatiltak.

Trenden har vært tydelig under pandemien ved at stadig flere nordmenn forventer at koronautbruddet blir stadig mer langvarig. Oktober er et trendskifte i så måte, selv om få forventer en snarlig friskmelding av landet av den grunn.

I oktober tror 10 prosent av befolkningen at koronautbruddet vil vare i opptil et halvt år til. 54 prosent tror opptil et år til, 26 prosent opptil to år og 10 prosent lengre enn dette. Det betyr at 36 prosent nå sier mer enn ett år, som er en nedgang på 9 prosentpoeng fra september.

– Selv om ni av ti nordmenn føler seg sikre på at korona er en del av hverdagen i mer enn et halvt år til og vel så det, så ser folk litt mer lys i tunellen, i motsetning til tidligere, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Norge holder ut

Tall fra Norsk koronamonitor viser at syv av ti nordmenn (71 %) er uenig i at retningslinjene myndighetene har innført for å begrense koronasmitte er for strenge. 18 prosent er enig og 11 prosent svarer verken eller.

Andelen som synes de er for strenge har økt med 3 prosentpoeng siden september og ligger nå omtrent på gjennomsnittet for hele pandemien.

– I Oslo sier 14 prosent at retningslinjene er for strenge. Dette er både lavere enn landsnittet og er fortsatt lavere enn hva Oslo-folk under pandemien samlet har ment, sier Clausen.

Oslo kommune besluttet denne uken å forlenge tiltakene som er innført i Oslo.

Positive til tiltak

Syv av ti nordmenn (70 %) er i oktober positiv til at vi skal bruke munnbind i Norge. Dette er 3 prosentpoeng flere enn i september og 16 prosentpoeng flere enn i august. Hver måned siden mai har flere blitt positive til munnbind. Likevel viser tall for den siste uken en svak nedgang på landsbasis, mens innbyggerne i Oslo er klart mest positive.

På landsbasis sier nå 14 prosent at de har planer om å invitere mer enn 10 personer til arrangement i sitt private hjem i løpet av året 2020. Dette er på samme nivå som i september. I Oslo har andelen nå falt til 8 prosent, som er klart lavest i Norge.

Nora Clausen sier at målinger ikke gir støtte til de som hevder at landet preges av en «økende tiltakstrøtthet», men det er en klar tendens til at mange sliter, ikke minst de unge.

– Det at folk er lei av korona, betyr ikke at man stiller seg negativt til tiltak, sier Clausen.

Innbyggere i Oslo har denne uken blitt noe mer fornøyd med hvordan kommunen håndterer koronasituasjonen, men scorer fortsatt lavest i landet.

Opinion har publisert over 130 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen