fbpx

Sykmelder næringslivet ut året

Ingen tror på friskmelding av næringslivet i år. Få tror den økonomiske situasjonen blir bedre.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 68.000 nordmenn om de tror den økonomiske situasjonen i Norge den neste måneden vil bli bedre, dårligere eller uendret. De er også spurt om troen på næringslivet, om permitterte får jobbene sine tilbake og bekymring for egen økonomi.

Så langt i oktober tror kun 7 prosent at den økonomiske situasjonen i Norge vil bli bedre den neste måneden. 34 prosent tror den blir dårligere, mens 59 prosent tror den vil forbli uendret.

– En trend i høst er at flertallet forventer en uendret situasjon for norsk økonomi. Få tror på forbedring. Høsten har vært mer stabil enn vårparten, men innstramming og smitteøkning har de siste dagene medført en økende skepsis for økonomien, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Situasjonen i dag er mindre dramatisk enn i mars, da antok hele 81 prosent at den økonomiske situasjonen i Norge ville bli dårligere.

Fattige 2 prosent friskmelder næringslivet

Kun 2 prosent tror nå i oktober at næringslivet kommer tilbake til normalt aktivitetsnivå i år. Ni av ti sier nei (89 %). Resten vet ikke. Tallene for oktober er det laveste som er målt gjennom pandemien når det gjelder troen på normalisering i år.

– Med stadig færre måneder igjen av året, og uten klare positive nyheter og utsikter, er det som forventet at færre tror på friskmelding i år. Likevel er det oppsiktsvekkende hvor få optimister vi har i landet for næringslivets del, sier Clausen.

Omtrent en av fire nordmenn (27 %) tror at de som er permittert eller har mistet jobben på grunn av koronasituasjonen kommer tilbake til jobbene sine. 33 prosent sier nei, mens 40 prosent vet ikke.

I oktober oppgir også en av fire at de er bekymret for sin personlige økonomi som følge av koronaepidemien (25 %). Et flertall på seks av ti er ikke bekymret, mens resten svarer verken eller.

Andelen som er bekymret for egen økonomi har økt med 3 prosentpoeng fra september, men ligger to prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet for hele pandemien (27 %).

Opinion har publisert over 130 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen