fbpx

De yngre sliter mer enn de eldre

Samfunnet tror de eldre sliter mer enn de yngre. Sannheten er motsatt.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 8.729 nordmenn om de tror at de eldre og de yngre har det bra eller dårlig for tiden.

På spørsmålet: Tror du at de eldre i samfunnet tross alt har det bra eller dårlig for tiden? svarer 21 prosent av alle nordmenn bra og 48 prosent dårlig. Resten svarer verken eller, eller vet ikke.

Spørres derimot: Tror du at de yngre i samfunnet tross alt har det bra eller dårlig for tiden? svarer 35 prosent bra og 35 prosent dårlig. Resten svarer verken eller, eller vet ikke.

– Annenhver nordmann tror at de eldre har det dårlig for tiden, mens en av tre tror det samme om de yngre. Likevel har nok de yngre, mer enn de eldre, fått livene sine snudd på hodet under pandemien, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at det selvsagt ikke er noe mål i seg selv å sette aldersgrupper opp mot hverandre under en pandemi. De som opplever tøffe tider, gjør det uavhengig av alder og fortjener all oppmerksomhet. Likefult svikter flest i forståelsen av de ynge under pandemien. Det gjelder fortsatt.

Sympati fra de yngre

Ingen tror at de eldre har det dårligere enn det de yngre blant oss gjør. Blant de under 30 år tror hele 62 prosent at de eldre har det dårlig for tiden. Blant de som er over 60 år svarer omtrent halvparten så mange det samme (34 %), som er lavest av alle aldersgrupper.

– Ingen i samfunnet bekymrer seg mer for de eldre enn de yngre. De yngre er i dobbelt så stor grad bekymret for de eldre, sammenlignet med hva de eldre selv er, sier Clausen.

På spørsmålet om man tror at de yngre har det bra eller dårlig for tiden, tror hele 53 prosent av de som er under 30 år at de yngre har det dårlig for tiden. Bare halvparten så mange av de over 60 år sier det samme (27 %).

En av syv yngre har det dårlig

Norsk koronamonitor har også spurt følgende: Totalt sett, hvordan vurderer du din egen situasjon akkurat nå. Vil du si at det går bra med deg, dårlig med deg eller verken bra eller dårlig?

De som i størst grad svarer at det går dårlig, er de yngre under 30 år, hvor en av syv yngre har det dårlig nå (15 %). 57 prosent sier at det går bra, resten sier verken eller. Andelen som sier at det går dårlig nå, ligger 5 prosentpoeng over gjennomsnittet for pandemien, mens andelen som sier bra, ligger 8 prosentpoeng under snittet.

– De som i størst grad sliter for tiden er de yngre. De slet mest tidligere i pandemien også. De eldre har i mindre grad blitt negativt preget av den fasen av pandemien vi er inne i, sier Clausen.

Blant de over 60 år, svarer kun 3 prosent at det går dårlig nå, mot 76 prosent som sier det går bra. Resten sier verken eller. Andelen som sier at det går dårlig nå, er identisk med gjennomsnittet for pandemien, mens andelen som sier bra, ligger 5 prosentpoeng under snittet.

Til sammen er 75.000 nordmenn spurt om dette under pandemien.

Opinion har publisert 150 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen