fbpx

Høy tillit til myndighetene

Snart åtte måneder etter at Norge stengte ned og i forkant av nye tiltak for å imøtekomme smittebølge nummer to, er nordmenns tillit til myndighetene høy.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 71.000 nordmenn om hvordan de vurderer informasjon og tiltak fra myndighetene. Målingene er gjort kontinuerlig under pandemien.

De siste dagene sier syv av ti nordmenn (72 %) at de har tillit til informasjon som gis av regjeringen. 14 prosent har ikke tillit. Resten svarer verken eller. Tilliten ligger nå 1 prosentpoeng over gjennomsnittet for hele pandemien.

– Tilliten til informasjon fra regjeringen har vist en stabil, men svakt økende tendens i høst, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Myndighetene vil i dag fremlegge nye strengere tiltak for å håndtere pandemien. Statsministeren vil først redegjøre for håndteringen av pandemien i Stortinget.

Tillit til helsemyndighetene

De siste dagene sier 74 prosent at de har tillit til informasjon som gis av helsemyndighetene. 15 prosent er uenig, mens resten svarer verken eller. Tilliten ligger 2 prosentpoeng over gjennomsnittet for hele pandemien.

– Tilliten til informasjon fra helsemyndighetene har vært gjennomgående stabil under pandemien. Derimot har tilliten til at nødvendige smitteverntiltak er satt i verk falt, som nok er et signal om at mange ikke tror de så langt har vært effektive nok, sier Clausen.

To av tre nordmenn (66 %) sier at de har tillit til at helsemyndighetene har satt i verk de nødvendige smitteverntiltakene for å begrense smitten. 15 prosent er uenig, mens resten sier verken eller. Tilliten ligger nå 6 prosentpoeng under gjennomsnittet for pandemien.

Opinion har publisert over 140 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen