fbpx

Korona kommer hjem til jul

Fire av ti nordmenn står reiseklare i påvente av myndighetenes avklaringer rundt julen. Men folk er flinke til å følge tiltak som gjelder og holder ut med dem.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 78.000 nordmenn om de har unngått sosial omgang med nær familie og venner. I tillegg er det spurt om holdninger til tiltak og planer for julen.

Fire av ti nordmenn kommer til å reise ut av sin egen kommune i løpet av julen (40 %). Annenhver innbygger i Oslo sier ja, som er mest i landet (50 %).

– Tradisjonelt reiser spesielt mange ut av Oslo i julen. Det vil også skje i år. Naturligvis er det fare for at smitte følger med på reisen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at selv om smitten i Oslo heller viser trend mot å falle fremfor å øke, er smittenivået fortsatt for høyt tross tiltak og illustrerer hvor lite som skal til for å miste kontrollen i vinter.

Kommende uke vil regjeringen presentere mer konkrete råd om jule- og nyttårsfeiringen.

Mer oppmerksomme i november

Ni av ti nordmenn (86 %) sier i november at de er like oppmerksomme på å vaske hender og holde avstand for tiden, sammenlignet med tidligere i koronapandemien. Dette er 8 prosentpoeng mer enn i oktober.

Mer enn ni av ti nordmenn har ikke planer om å invitere mer enn 10 personer til arrangement i deres private hjem i løpet av året 2020. Kun 5 prosent sier ja.

3 prosent sier at de kommer til å reise til utlandet før utgangen av året 2020.

Tilbake til normalen

Denne uken sier fire av fem nordmenn at de har unngått sosial omgang med nær familie og venner (80 %). Selv om dette tallet er høyere enn på lang tid, så er det faktisk helt identisk med gjennomsnittet for hele pandemien.

– Det er kanskje litt overraskende at vi i vår svært innestengte tilværelse for tiden ikke er bedre enn gjennomsnittet for pandemien. Men saken er at vi før sommeren var enda mer oppmerksom. Vi må tilbake fire-fem måneder for å finne like høye tall som nå, sier Clausen.

Hun sier at bak tallene skjuler det seg en sannhet som er lett å glemme etter en lang pandemi. Vi var rett og slett langt mer opptatt av å unngå sosial omgang på vårparten enn vi har vært siden i sommer. Vi er kun tilbake til det nivået som kan anses som normalt under pandemien.

Nordmenn holder ut

Flertallet (55 %) oppgir i november at de er uenig i at påkjenningen på det norske folk er blitt for stor til at myndighetenes tiltak for å begrense koronasmitte kan forsvares. 19 prosent er enig i påstanden, mens resten svarer verken eller. Dette er omtrent som snittet for de siste månedene og pandemien som helhet.

Syv av ti nordmenn (69 %) er uenig at retningslinjene myndigheter har innført for å begrense koronasmitte er for strenge

Den siste uken sier tre av ti nordmenn (29 %) at de synes det er vanskelig å vite om de til enhver tid følger retningslinjer som gjelder dem. Tallet for hele november er 33 prosent, som er svakt høyere enn gjennomsnittet for pandemien (30 %).

Opinion har publisert over 150 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen